Skip to main content

> Svar:

Lægernes Pensionskasse, København. E-mail: pms@lpk.dk

7. maj 2007
1 min.

Det kan bekræftes, at Lægernes Pensionskasse - ligesom en række andre pensionskasser - igennem en årrække ydede medlemslån til Pensionskassens medlemmer. Lånene blev ydet på de markedsvilkår, der var gældende på det tidspunkt, hvor lånet blev optaget. Lånene var fastforrentede og uopsigelige men med særlige indfrielsesbestemmelser, der sikrede, at Pensionskassen fik den forrentning, der blev aftalt på det tidspunkt, hvor lånet blev optaget. I de efterfølgende år faldt renteniveauet kraftigt. Det betød, at indfrielsesbeløbet kom til at overstige lånets hovedstol. I 1978 kunne ingen forudse dette kraftige efterfølgende rentefald. Hvis renten var steget - i stedet for at være faldet - ville indfrielsesbeløbet således være blevet mindre end lånets hovedstol.