Skip to main content

> Svar:

Overlæge Fin Biering-Sørensen, Klinik for Para- og Tetraplegi, Neurocentret, H:S Rigshospitalet. E-mail: finrh01627biering-soerensen@rh.dk Cand.psych. Mette Kjøller, Statens Institut for Folkesundhed
4. nov. 2005
01 min

Tak til Palle Rosted & Viggo Rask Kragh Jørgensen for interessen for og kommentaren til vores artikel.

I sundheds- og sygelighedsundersøgelserne oplyser svarpersonerne om forekomsten af en lang række gener og symptomer inden for en 14-dages periode, herunder muskel- og skeletbesvær, og om hvad de gjorde i forbindelse med generne og symptomerne. Følgende forskellige former for reaktioner på gener og symptomer belyses:

  • ikke at gøre noget, dvs. at ignorere sine symptomer,

  • egen indsats, dvs. at gøre noget selv i form af almene husråd og praktiske forholdsregler (f.eks. diæt, bruge varmepude, hvile sig), at snakke med familie og venner at tage håndkøbsmedicin, at tage naturlægemidler mv.

  • at søge professionel bistand ved at kontakte læge, tage receptmedicin eller følge en behandling, der tidligere er ordineret af en læge. Kontakt til alternativ behandler.

Vi har naturligvis foretaget et udvalg af ovenstående reaktionsmåder til præsentation i artiklen og fravalgte således data vedr. kontakt til alternativ behandler. Men vi kan oplyse, at i alt 2,3% af den voksne befolkning (dvs. alle interviewede) angav, at de inden for en 14-dages periode havde haft muskel- og skeletbesvær og havde reageret ved at gå til alternativ behandler.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen