Skip to main content

>Svar

Læge Camilla Dehn, Rigshospitalet, Klinisk Farmakologisk Afdeling & Overlæge Kim P. Dalhoff, Bispebjerg Hospital, Klinisk Farmakologisk Enhed. E-mail: kd10@bbh.regionh.dk

10. aug. 2007
2 min.

Vi takker Per Damkier for de relevante kommentarer til vores artikel om brugen af antipsykotika under graviditet og har følgende komnmentarer:

Vi er udmærket klar over Food and Drug Administration (FDA)-kategoriernes begrænsninger i forhold til praktisk anvendelighed. Kategorierne bør ikke stå alene, og vi har netop derfor forsøgt at gennemgå litteraturen for at få et mere nuanceret billede af dokumentationen for antipsykotikas eventuelle teratogene virkninger.

Vi medgiver Per Damkier, at den i tabel 3 omtalte reference vedr. perphenazin omhandler den overordnede gruppe phenothiaziners effekt på gravide kvinder. Som vi også anfører i vores artikel, er vi opmærksomme på, at de anvendte doser formentlig er lavere end de doser, man anvender ved behandling af skizofreni, og vi drager derfor heller ingen konklusion vedrørende risiko.

Det er helt tilsigtet, at vores artikel er baseret på publicerede data inklusive resultater fra gennemgang af Briggs [1]. Vi er helt sikre på, at Ugeskriftets læsere er bevidste om, at man på denne måde risikerer at afskære sig fra udmærkede data. Vi mener dog, at vi bedst tjener patienternes tarv ved at holde os til publicerede data, som med stor sandsynlighed har gennemgået en vis kvalitetskontrol (godkendelse af protokol i diverse organer, peer-review osv.).

Referencer

  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation. 7.th edition. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2005.