Skip to main content

Svar:

Reservelæge Henrik Boye Jensen, Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital. E-mail: henrikboyejensen@yahoo.dk

8. maj 2006
1 min.

Overlæge Vibeke Løgager (VL) skriver i sit debatindlæg, »at der er tale om en FLAIR-sekvens og ikke en STIR-sekvens på figuren visende et sagittalt MR-skannings-billede«, der ledsager vores kasuistik »CADASIL versus multipel sklerose«. Dette er ganske korrekt, og vi beklager fejlen.

VL anfører også, at kliniske afdelinger bør konferere billedbeskrivelser med radiologisk kyndige inden offentliggørelse. Dette finder vi er en god ide. Desværre har vi forsømt dette.

Yderligere foreslår VL, at tidsskrifterne burde have en »billedrevision«. Dette kan vi kun bakke op om.

På forfatternes vegne.