Content area

|

> Svar:

Forfatter(e)
Lektor Lotte Fock, University College Nordjylland, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Aalborg Ø, E-mail: ltf@ucn.dk
Resultaterne af ovenstående studie var, at internationalt adopterede børn inden for de første fire år efter ankomsten i forhold til ikkeadopterede børn havde en forøget risiko for at blive indlagt på et hospital. Risikoen var højest i det første år efter ankomsten, hvorefter den faldt i de efterfølgende år. Desuden var risikoen for at få brug for speciallægeydelser forøget i det første år efter ankomsten og blev yderligere forøget i det tredje og fjerde år....
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side