Skip to main content

Sygdomsbyrderapport giver værdifuld viden

Af enhedschef Jette Jul Bruun, Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, jjb@sst.dk
31. aug. 2017
02 min

Tak til Anders Perner, Christian Fynbo Madsen og Annmarie Lassen for indsigtsfuld kommentar den 11. juli til vores Sygdomsbyrderapport.

Vi er i Sundhedsstyrelsen helt opmærksomme på, at den opdeling, vi anvender i Sygdomsbyrderapporten vedrørende dødsårsager, er en tilnærmelse til virkeligheden, og at der er truffet en række valg i den anledning. På den måde har forfatterne ret i, at der er tale om en mindre nuanceret fremstilling.

Det er for det første helt rigtigt, at der hyppigt er tale om forløb, som beskrevet af forfatterne, hvor døden indtræffer efter følgetilstande til den grundlæggende lidelse. For det andet kompliceres billedet i nogle tilfælde af multisygdom, hvor det er ganske svært at sige præcist, hvad det egentlig er, der er den grundlæggende lidelse eller rettere, at der er flere.

Sundhedsstyrelsen mener alligevel, at der med henblik på fremtidig planlægning af såvel forebyggelses- som behandlingstiltag og indretning af sundhedsvæsenet i det hele taget, er værdifuld viden at hente i et opslagsværk som dette, fordi rapporten giver et overblik over de største »dræbere« på et givent tidspunkt.

Det er i øvrigt kun en ganske lille del af rapporten, der handler om dødsårsager. Rapporten indeholder således afsnit, der handler om forekomst, tabte leveår, indlæggelser, ambulante hospitalsbesøg, skadestuebesøg, besøg i primærsektoren, førtidspensioner, sygedage, sundhedsøkonomi og produktionstab som følge af de vigtigste sygdomme – alt sammen med henblik på at kunne dimensionere og prioritere forebyggelse og behandling.

Sundhedsstyrelsen har i øvrigt igangsat i et arbejde med at beskrive fænomenet multisygdom bedre og mere nuanceret end det sker i sygdomsbyrderapporten. På den måde udelukker det ene perspektiv ikke det andet i vores optik.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen