Content area

|

Tor Skibsted Clemmensen m.fl.: God prognose for hjertetransplanterede i Danmark

Forfatter(e)
Læge Tor Skibsted Clemmensen Hjertemedicinsk Afdeling B, Aarhus Universitetshospital, Skejby torclemm@rm.dk Overlæge Hans Eiskjær Hjertemedicinsk Afdeling B, Aarhus Universitetshospital, Skejby Interessekonflikter: ingen
Som opfølgning på Finn Gustafssons glimrende statusartikel om hjertetransplantation (HTX) i Ugeskrift for Læger [1] vil vi med dette indlæg påpege, at HTX er en glimrende behandling for patienter med terminalt hjertesvigt, at behandlingen i Danmark er på højt internationalt niveau samt understrege vigtigheden af stillingtagen til donation. Transplantationscentret, Aarhus Universitetshospital (AUH), Skejby kan i år fejre 20 års jubilæum. I denne forbindelse har vi opgjort vores resultater for overlevelse, dialysekrævende nyresvigt og cancer [2]. ...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Claus Pommerencke | 18/09
4 kommentarer
af Andreas Gothardt Lundh | 17/09
1 Kommentar
af Bjørn Søeberg | 17/09
33 kommentarer
af Lene Annette Norberg | 15/09
5 kommentarer
af Søren Holm | 14/09
1 Kommentar
af Flemming Frank Madsen | 11/09
1 Kommentar