Skip to main content

Tro, omsorg og interkultur - erfaringer fra social- og sundhedsområdet

Professor Niels Michelsen E-mail: nielsmich@dadlnet.dk

19. nov. 2010
2 min.

Forfattere: Baig N, Kastrup M, Rasmussen L Forlag: København: Hans Reitzels Forlag, 2010 SIDER: 237 Pris: 250 kr.
ISBN: 878-87-412-5318-3

BOGANMELDELSE
Det er en god bog og en nødvendig brugsbog for mange. Nødvendig fordi det voksende antal danske borgere med ikkevestlig baggrund i stigende grad gør, at social- og sundhedsvæsenet har brug for at tænke multikulturelt og multireligiøst.

Bogen er delt op i tre hovedsektioner. Første sektion »tro og livskrise« omhandler troens rolle for patienter, klienter og indsatte på institutioner. Anden sektion »omsorg, anerkendelse og kommunikation« omhandler kommunikations- og omsorgsaspektet, som behandles ud fra både en teoretisk og en praktisk vinkel. Tredje sektion »det multikulturelle sundhedsvæsen« forholder sig til mangfoldighedsaspektet, hvor der gives en introduktion til det aktuelle og fremtidige multikulturelle sundhedsvæsen og til sygdomsrelaterede, kommunikative og etiske aspekter. Til slut sammenstiller, relaterer og perspektiverer redaktørerne antologiens forskellige dele, således at der ikke efterlades tvivl om, at indsigt i patienternes og borgernes situation er afgørende for, at der kan skabes tillidsforhold til gavn for alle.

En god bog, fordi de mange meget vidende forfattere på udramatisk vis, også krydret med flere gode cases, kommer hele spektret rundt og gør stoffet til en del af hverdagslivet og ikke blot en eksotisk udfordring.

Men det er en bog, der ved første gennemlæsning kan virke kaleidoskopisk pga. de mange forskellige forfattere med lidt forskellig skrivestil. Anden gennemlæsning med start med det afsluttende kapitel og nedslag forskellige steder i bogen ved behov for konkret anvendelsesorienteret viden efterlod imidlertid det klare indtryk, at det er en helt nødvendig og uundværlig bog for alle i sundheds- og socialvæsenet (og også mange andre, f.eks. i kriminalforsorgen, skoler, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner m.v.).