Skip to main content

Usikker viden om patientusikkerhed i Danmark

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi, Aarhus Universitet

28. okt. 2013
2 min.

Mellem 1.000 og 5.000 danskere dør vistnok hvert år under indlæggelse på danske sygehuse som følge af utilsigtede hændelser (UTH).

Størrelsen skræmmer, usikkerheden sløver. Hvor skal man sætte ind og hvordan, når vi ved så lidt om patientusikkerhedens omfang, karakter og årsager? Hvordan skal vi dokumentere effekter af indsatser, når vi ikke måler dem systematisk. Skylder vi ikke de døde mere, end at de skal indgå i en diffus, usikker statistik – som sløver?

I 2001 offentliggjorde DSI en undersøgelse af UTH baseret på screening af knap 1.100 journaler fra fire danske sygehuse. Undersøgelsen viste et omfang af UTH i størrelsesordenen 9,5 pct. hvoraf ca. 40 pct. klassificeredes som forebyggelige ved eksisterende viden og behandlingsteknologi. Blandt de i alt 114 identificerede UTH’ere vurderedes syv at have forårsaget patientens død.

DSI-undersøgelsen var en pilotundersøgelse. Hovedformålet var forberedelse af en undersøgelse af forekomsten af skadevoldende UTH, omfanget af funktionsnedsættelser og dødsfald hos patienter udsat for UTH, andelen af forebyggelighed, områder og aktiviteter med særlig høj risiko for UTH, mulige interventionsområder og de økonomiske omkostninger. Den undersøgelse kunne have reduceret usikkerheden og givet vidensgrundlag for interventioner og baseline for deres monitorering.

Undersøgelsen blev aldrig gennemført. I stedet blev Dansk Selskab for Patientsikkerhed etableret i 2001. For at forske og skabe viden? Nej! Nu skulle der handles! DSPS har i deres større aktiviteter købt sig til støtte fra et amerikansk konsulenthus, IHI, som nok ved, hvad der skal gøres og hvordan – også i Danmark. Så hvorfor spilde tiden med kostbar og tidskrævende forskning? Og hvorfor efterforske indsatser og kampagner, når man jo ved, at de virker?

DSPS lader dog modelprojektet Patientsikkert Sygehus evaluere af konsulenthuset COWI. De har udtrukket 50 dødsfald på hver af de fem sygehuse, som i størrelse varierer med faktor fem, og estimeret forekomsten af forebyggelige dødsfald i 2012 til 3,2% af samtlige dødsfald under indlæggelse. På selskabets hjemmeside kan man læse: »Tre procent er stadig for mange, men det er overraskende få sammenlignet med tidligere opgørelser«, siger direktør Beth Lilja, Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Der kan være mange forklaringer på forskellen. En mulighed er, at de ældre tal er skønnet for højt. En anden forklaring kan være, at indsatsen for patientsikkerheden begynder at bære frugt. Sådan ifølge DSPS! Når vi ikke har viden, så må vi spekulere – og der er frit slag for alle fortolkninger og fortællinger.

Læs mere om patientsikkerhed i Mandag Morgen i dag.