Content area

|

Vaginal østrogenbehandling af brystkræftpatienter

Forfatter(e)
Jørn Andersen, Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, E-mail: andersen@dadlnet.dk. Søren Cold, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. På vegne af DBCG's udvalg for medicinsk behandling
INTERESSEKONFLIKTER: Ingen. Bak et al anfører i statusartiklen om vaginal østrogenbehandling ved hormonfølsom brystkræft, at behandlingen er kontraindiceret til kvinder i adjuverende aromatasehæmmerbehandling [1]. Konklusionen i faktaboksen er ikke understøttet i artiklen, som refererer til fire produktresumeer, Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, Medicin.dk og kun til fire originalarbejder med i alt 157 patienter. I ingen af de citerede arbejder fandt man øget risiko for recidiv eller død ved anvendelsen af vaginal østrogensubstitution, men den citerede evidens var svag (level 3). Ingen af de...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side