Skip to main content

Velfærdens pris. Arbejderbeskyttelse og arbejdsmiljø gennem 150 år

Jens Peter E. Bonde E-mail: jbon0004@bbh.regionh.dk INTERESSEKONFLIKTER: ingen

25. nov. 2011
2 min.

FORFATTER:

Jacobsen K.

FORLAG: København: Gads Forlag, 2011

SIDER: 492

Pris: 349 KR.

ISBN:978-87-12-080681-3

Arbejderbeskyttelse og indsats mod arbejdsulykker og arbejdssygdomme her i landet er gennem tiden belyst i brudstykker, men har unddraget sig en samlet fremstilling. Det er der rådet bod på med Kurt Jacobsens bog, som giver en sammenhængende skildring af arbejderbeskyttelsen i Danmark, fra den tog sin spæde begyndelse med fabriksloven i 1873 frem til arbejdsmiljøloven i 1975 og dagsaktuelle arbejdsmiljøhandleplaner. Det er en vigtig del af sygdomsforebyggelsens historiske udvikling, som her tages under kyndig behandling og på en levende og fængslende måde skildres i sin samfundsmæssige og politiske sammenhæng.

Bogen er med sin overskuelige kronologiske opbygning, sit væld af informationer og interessante iagttagelser samt sit righoldige kildemateriale en velkommen oversigt for enhver med interesse for samfund og sygdom og en guldgrube for embedslæger og social- og arbejdsmedicinere. Bogen er historien om indsatsen mod de nye sygdomme i industrialiseringens kølvand under skiftende samfunds- og politiske forhold - men er også historien om visionære og socialt engagerede danske lægers afgørende betydning i denne udvikling.

Det sine steder politisk sprængfarlige stof behandles på en afbalanceret måde - synspunkter, argumenter og modargumenter refereres redeligt, og man fornemmer tydeligt forfatterens faghistoriske baggrund. Med Kurt Jacobsens tilknytning til Copenhagen Business School kunne man dog godt have ønsket sig en mere kritisk stillingtagen til de refererede skøn over, hvad et dårligt arbejdsmiljø i dag koster samfundet.

Bogen er ikke alene en velskrevet fremstilling af den historiske udvikling. I de sidste kapitler lægges op til debat om det aktuelle og fremtidige arbejdsmiljø. Er der kommet for lidt ud af indsatsen i de seneste 25 år? Hvordan forhindres det, at der også fremover er en pris for velfærd i form af arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme, som stadig fortrinsvis løftes af de mindst privilegerede i dette land? Her er masser af stof til eftertanke.