Skip to main content

Vertical scar mammaplasty Hamdi M, Hammond DC, Nahai F, red.

Overlæge Karin Dahlstrøm E-mail: k.dahlstr@dadlnet.dk

16. mar. 2006
1 min.

Mammareduktion er en hyppig operation inden for det plastikkirurgiske speciale. Igennem årtier har der været anvendt teknikker medfølgende ar omkring areola, gående til inframammærfuren og langs inframammærfuren. Gennem de senere år har en teknik med kortere ar gående omkring areola og til inframammærfuren »vertical scar« vundet stigende indpas, især i Europa.»Vertical scar-mammaplasty« er en gennemgang af flere internationalt anerkendte eksperters erfaring med vertical scar-teknikken.Bogen indledes med en beskrivelse af brystets anatomi med fokus på fascie-ligamentsystem, blodforsyning og innervation. Derefter følger et kapitel, der omhandler fordele og ulemper ved forskellige stilke medførende blod til mammilkomplekset. I de efterfølgende kapitler gennemgår forskellige forfattere deres erfaring med teknikken ledsaget af illustrative tegninger og fotografier. Der afsluttes med tre kapitler, der behandler problemer, løsninger og kontraindikationer ved vertical scar-teknik ved mammaplastik.Bogen er meget velillustreret og giver udfyldende beskrivelser af præoperativ planlægning, operationsteknik, resultater og komplikationer ved flere forskellige modifikationer af vertical scar-teknik ved mammaplastik.
Bogen er anbefalelsesværdig til såvel rutinerede som novicer inden for vertical scar-teknikken, idet der hos flere af forfatterne er en meget grundig beskrivelse af proceduren og desuden en detaljeret omtale af problemer, løsningsforslag og præcisering af nøglepunkter ved de forskellige procedurer.

Berlin: Springer Verlag, 2005.
146 sider. Pris: 179 USD
ISBN 3-540-22101-8