Skip to main content

Vi er nødt til at tage vores lægeløfte alvorligt

Bent Wulff Jakobsen. b-wulff@dadlnet.dk

19. nov. 2010
2 min.

Den seneste tids afsløringer af chokerende dårlig kvalitet på en række mindre privatklinikker har med god grund sat fart i diskussionerne om kvaliteten på privatklinikker og om, at Sundhedsstyrelsen, sundhedsministeren og politiet skal gribe ind mod klinikkerne.

Både som læge og som formand for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) er jeg enig. Dårlige og useriøse klinikker bør lukkes omgående og bliver i hvert fald ikke medlemmer i BPK, medmindre de kan bevise, at de har fået styr på deres arbejde. I grunden drejer det sig jo om at overholde lægeløftet. I den sammenhæng skal der ikke være tvivl om, at privathospitalerne holder patienternes tarv væsentligt over bundlinjen.

Det er min private og BPK's holdning, at Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer altid skal følges, og at det er vores pligt som læger at gøre tingene bedst muligt hver gang. Det er, som Lægeforeningens formand Mads Koch Hansen så rigtigt sagde i Ugeskrift for Læger (2010;172:3076-80) »ikke fin lægekunst at give en forkert eller gammel behandling«.

Som læger skal vi, uanset om vi arbejder på en offentlig eller en privat institution, overholde lægeløftet og dermed sikre, at behandlingen hele tiden er fagligt korrekt og up to date. Det betyder også, at hvor der i dag ikke forefindes kliniske retningslinjer, bør vi sætte os sammen og få dem lavet. For kun på den måde sikrer vi os, at det kun er den fagligt set rigtige behandling, der bliver tilbudt på de danske sygehuse og klinikker, private som offentlige. Det har patienterne simpelthen krav på.

Men før vi kan nå så langt, er vi alle nødt til at smide de fine fornemmelser overbord og begynde at samarbejde på tværs af de offentlige og private skel. Vi er nødt til at tage vores lægeløfte gravalvorligt og behandle patienterne først og så føre politik bagefter.

Ideologiske overvejelser har ingen plads, når faglige retningslinjer besluttes. Når der er enighed om, hvilke faglige krav der må og skal være til udredning og behandling, kan vi diskutere, hvorledes vi får mest sundhed for pengene. Det duer ikke, at man på hver sin side af skellet peger fingre ad hinanden, når der begås fejl - der bliver der altså ikke behandlet patienter af.

I den private sygehussektor er vi mere end klar til at deltage i det fælles arbejde med at sikre danskerne den bedst mulige behandling, og det ændrer en række brodne kar blandt speciallægerne ikke på. I BPK har vi et etisk kodeks, som alle medlemshospitaler er forpligtet til at overholde, og det har vi oven på de seneste chokerende eksempler på oversete kræftsygdomme indskærpet tydeligt over for vores medlemmer.