Skip to main content

Vi skal ikke basere børne- og ungepsykiatri på påstande

Dansk Psykolog Forening foreslår, at deres faggruppe kan erstatte speciallæger og samtidig forebygge, at psykiske lidelser opstår. Hvorfor genoptage en gammel, træt fagkamp og strø om sig med påstande?

Formand Anne Marie Råberg Christensen
Næstformand Hanne Børner
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab

20. nov. 2017
4 min.

Dansk Psykolog Forening (DPF) lancerede den 7. november er psykiatriudspil. Den "helhedsorienterede plan for psykiatri" rummer ti anbefalinger, hvor DPF lægger op til, at deres faggruppe kan erstatte speciallæger og samtidig forebygge, at psykiske lidelser opstår.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab har stor tiltro til, at danske psykologer og børne- og ungdomspsykiatere har fælles interesse i at få bedret forholdene for børn og unge med psykiske lidelser eller forstyrrelser. Det er også vores indtryk, at det gode samarbejde på de enkelte afdelinger foregår med respekt for hinandens faglighed og viden.

Derfor undrer det, at psykiatriudspillet fra DPF indeholder misinformation og påstande og desværre fokuserer mere på at optrappe gamle, fagpolitiske konflikter og en ”flere kunder i butikken”-filosofi end på at samarbejde om en børne- og ungdomspsykiatri af højeste kvalitet.

Fordrejelser

Det er ærgerligt, fordi det fordrejer, forkvakler og dermed forværrer børne- og ungdomspsykiatriens omdømme.

Vi er trætte af tidens destruktive trend, hvor primært fagforeninger over for politikere og embedsmænd byder sig til og iklæder sig lånt faglighed frem for at samarbejde konstruktivt ud fra den viden, man nu engang har. Vil man være speciallæge, må man uddanne sig til det, vil man være psykolog, sygeplejerske eller andre fagligheder, må man ligeså tilegne sig viden inden for det.

DPF skriver i udspillet, at "specialpsykologer kan varetage behandlingsansvar på lige fod med psykiatere. Specialpsykologer er eksperter i udredning og behandling af psykiske lidelser og tilføjer en faglighed, der kan løfte behandlingskvaliteten i psykiatrien".

Hvordan kan DPF mene, at psykologer efter en måneds kursus – heraf få dage med biologisk psykiatri – kan varetage behandlingsansvaret for psykisk syge børn og unge, hvor hvert eneste symptom som differentialdiagnose kan have en somatisk ætiologi?

Børn og unge med psykiske lidelser skal sidestilles med børn og unge med somatiske lidelser og have krav på en patientansvarlig læge, der har det overordnede ansvar for behandlingen.

Ringere behandling

DPF begrunder bl.a. sit udspil med, at "hvert fjerde uddannelsesforløb i børne- og ungepsykiatrien er ubesat”. Godtgør det at tilbyde børn og unge med psykiske lidelser en ringere og farligere form for behandling? Ønsker DPF kvantitet frem for kvalitet?

Det diskuteres løbende, om der er mere mistrivsel og flere psykiske lidelser blandt børn og unge i dag. Vi efterlyser mere dansk forskning som bl.a. ”Mental sundhed blandt unge” fra Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, der udkom 23. oktober. Undersøgelsen har fået kritik for ”kun” at være foretaget blandt unge i uddannelse, hvilket er en pointe. Men det berettiger ikke, at DPF stadig bruger tal fra en svensk folkehelserapport fra 2010, som ikke direkte kan overføres.

Langt de fleste børn og unge i Danmark trives og har ikke mentale helbredsproblemer. Det bør ikke tales ned. Man skal også skelne mellem psykisk mistrivsel og psykiske lidelser. De 30.000 børn og unge, som ses i børne- og ungdomspsykiatrien, er en lille andel af de ca. 1,1 million børn og unge under 18 år. De har krav på den bedste faglighed og hjælp og skal ikke tales ned eller blandes ind i en kamp for flere ydernumre og magt.

Fagpolitik

Det lader til, at DPF fører fagpolitik på bekostning af en saglig tilgang til børne- og ungdomspsykiatrien. Det er ærgerligt og kan undre, men måske ligger forklaringen i følgende påstand om gratis psykolog: "Udviklingen i indlæggelser i børne- og ungepsykiatrien skal bremses ved at give flere børn og unge adgang til kompetente forebyggende og rehabiliterende indsatser, sådan at færre børn og unge får behov for behandling i psykiatrien".

Der er os bekendt ikke evidens for, at psykologer til alle børn og unge vil resultere i, at man ikke i fremtiden vil risikere en stigning af ADHD, autisme, OCD, spiseforstyrrelser eller psykoser.

Generelt består psykiatriudspillet af påstande og ønsketænkning. Derfor undrer det os meget, at Danske Regioner har set det passende at dele og like det på både Facebook og Twitter.

Børne- og ungdomspsykiatrien kan ikke fungere, hvis der ikke er tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med respekt for hinandens faglighed og kunnen. Skal vi ikke tage udgangspunkt i det?