Skip to main content

DMJ: En hyldest til nordisk lægevidenskabelig forskning

Professor Henrik Kehlet
Professor Henrik Kehlet

Associate scientific editor Jens Peter Gøtze

1. dec. 2022
1 min.

I Danish Medical Journal ønsker vi at sætte et helt særligt fokus på nordisk lægevidenskabelig forskning af særlig høj kvalitet, i første omgang med fokus på danske forskere. Vi har inviteret en række forskere til at skrive et state-of-the-art review ud fra følgende krav: Man skal være forskningsaktiv og have et H-indeks på 100 eller derover. Vi har endda døbt fænomenet »The Nordic 100 Club«, da vi også har valgt at afgrænse det til forskere fra Norden.

I november har vi publiceret det første state-of-the-art review :

Enhanced recovery after surgery. From clinical observations to evidence-based practice

af Professor Henrik Kehlet