Skip to main content

Forespørgsel

før indsendelse af statusartikel og kasuistik til Ugeskrift for Læger

Du skal indsende din forespørgsel via Manuscript Central https://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet.

UFL kan kun behandle og antage et begrænset antal videnskabelige artikler pr. år. Det betyder at der skal indsendes en forespørgsel til redaktionen, før indsendelse af det endelige manuskript. Her skal formålet med artiklen tydeligt fremgå og gerne, hvilken læring og ny viden artiklen bibringer Ugeskriftets læsere.

Alle forespørgsler gennemgås på et ugentligt redaktionsmøde, hvorefter den korrespondanceansvarlige forfatter får besked om, hvorvidt Ugeskriftet kan tilbyde redaktionel behandling af manuskriptet. Et JA er ikke en garanti for, at manuskriptet antages til publicering, kun at redaktionen finder emnet interessant og gerne vil tilbyde redaktionel behandling. Får du ja til forespørgslen, skal det endelige manuskript re-submittes via Manuscript Central i fortsættelse af den accepterede forespørgsel.

INDSENDELSESFRISTER VED ACCEPTEREDE FORESPØRGSLER

Får du JA til at indsende dit manuskript, er fristen for indsendelse af den endelige manuskript:
Kasuistik: op til to måneder
Statusartikel: op til fire måneder.

Det anbefales derfor først at indsende forespørgslen, når det er muligt at indsende det endelige manuskript inden for den frist. Ugeskriftet forbeholder sig ret til at trække forespørgsler tilbage, der overskrider fristen. 

NB: Der skal ikke indsendes forespørgsler om artikler til Danish Medical Journal, og der skal ikke indsendes forespørgsler til artikler, der er inviteret af redaktionen.

INDSEND FORESPØRGSEL

Det er en fordel, at den som sender forespørgslen også er den, der skal varetage det videre submissionforløb, af hensyn til adgang til manuskriptet.  Er du ikke allerede oprettet som forfatter i Manuscript Central skal du vælge Create an Account og oprette dig som bruger i ScholarOne Manuscript Central, før du kan indsende en forespørgsel.

  1. Log ind i Manuscript Central og vælg Author og vælg Start New Submission fra dit Author Dashboard og vælg Begin Submission.
  2. Vælg Artikeltype »Forespørgsel - Statusartikel« eller »Forespørgsel – Kasuistik«.
  3. Du skal oplyse mindst én forfatter, artiklens titel og indsætte en kort beskrivelse af artiklen i feltet »Beskrivelse«. Her skal formålet med artiklen tydeligt fremgå og gerne, hvilken læring og ny viden artiklen bibringer Ugeskriftets læsere, og også gerne hvem de tænker at inddrage som medforfattere.
  4. Tryk Submit. Vær opmærksom på, at du modtager en kvittering på e-mail.

ENDELIG INDSENDELSE AF MANUSKRIPT - CREATE A RESUBMISSION

Det er vigtigt, at fortsætte på samme artikelnummer. Når det endelige manuskript er submittet får det et nyt artikelnummer, men redaktionen kan se, at der er givet JA til forespørgslen.

  1. Log ind i Manuscript Central og vælg Author og vælg Manuscripts with Decision.
  2. Klik på Create a Resubmission ud for manuskriptet.
  3. Husk at ændre artikeltypen til »Statusartikel« eller »Kasuistik«.
  4. Udfyld alle formalia og upload manuskriptfiler mv.
  5. Preview manuskriptet i HTML eller PDF.  Tryk Submit. Vær opmærksom på, at du modtager en kvittering på e-mail.

Har du valgt »Create a Resubmission« men har ikke fået afsluttet submission, vil du fremover finde manuskriptet i Resubmitted Manuscripts in Draft

Læs mere:
Indsend statusartikel - omfangsgrænser og tjekliste
Indsend kasuistik - omfangsgrænser og tjekliste

« Gå til indeks over hele manuskriptvejledingen.
« Retur til forsiden

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan det videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.