Skip to main content

»Forfatterne sætter vigtig sundhedsudfordring på dagsordenen«

Hvorfor får infertilitet ikke samme behandlingsmuligheder som andre kroniske sygdomme, når tilstanden beskrives som den næsthyppigste kroniske sygdom blandt mænd og kvinder i den reproduktive alder? Det spørger Anja Pinborg og Lone Schmidt om i ny bog. 

Cover: Informations Forlag
Cover: Informations Forlag

Signe Perlman, cheflæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital. Interessekonflikt: ingen. 

3. maj 2023
3 min.

Fakta

Hvordan løser vi fremtidens fertilitetsproblemer?

Informations Forlag forsøger med udgivelserne af minibøgerne Moderne Ideer at få fagfolk til at belyse nogle af tidens store udfordringer. I aktuelle bog præsenteres bedre fertilitetsbehandling i fremtiden som en moderne idé ved Lone Schmidt, professor i barnløshed ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU, og Anja Pinborg, professor i fertilitetsbehandling ved Rigshospitalet.  

Bogen indleder med et forord med en iscenesættelse af to patientcases; Martin og Maria med fertilitetsudfordringer, hvor behandlingen må fortsætte i det private i håbet om succesfuldt udfald, og Anette med en kræftsygdom, der behandles med kemoterapi, indtil hun er rask. Her understreges bogens budskab ved at sammenligne fertilitetsbehandling med fortsat cancerbehandling.

Mindre kunne formentlig have gjort det, men budskabet er ikke til at tage fejl. Bogens klare undren går på, hvorfor infertilitet, som beskrives som den næsthyppigste kroniske sygdom blandt mænd og kvinder i den reproduktive alder, ikke tilbydes samme behandlingsmuligheder som andre kroniske sygdomme. WHO klassificerede infertilitet som en reproduktiv sygdom i 2009, og forfatterne er uforstående over for, hvorfor man politisk har besluttet, at behandling af denne sygdomskategori stoppes, inden mulighederne er udtømte i det offentlige. Det efterlader patienterne til private tilbud for dem, der vel og mærke har økonomisk råderum. Det er ulighed i sundhed på både diagnoseniveau og samfundsniveau. Her efterlyser forfatterne en samlet national plan for både forebyggelse og ændrede rammer for behandling.

»Bogen er et fint bidrag til debatten. Man skulle synes, at det ikke behøvede at være en moderne idé at behandle infertilitet så optimalt som muligt og på lige fod med andre kroniske sygdomme«Signe Perlman, cheflæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital.

Den lille faktakomprimerede bog fodrer læseren med informationer i et folkesundhedsperspektiv fra biblens tid, over historiske islæt fra 1800-900-tallets USA til det moderne samfunds udfordringer. Tilsvarende føres vi gennem fertilitetsudviklingens historie og nutidens muligheder. På nogle områder præsenteres fertilitetsspecifikke data på en letforståelig måde, på andre områder fordyber man sig lidt i fagspecifik viden.

Man kan være lidt i tvivl om, hvem bogen egentlig er skrevet til. Forfatterne evner dog på fornem vis alligevel at balancere mellem faglighed og samfundsmæssige betydninger. Det er relevant læsning for sundhedsvæsnets interessenter, politikere og sundhedspersonale.

Bogen er et fint bidrag til debatten. Man skulle synes, at det ikke behøvede at være en moderne idé at behandle infertilitet så optimalt som muligt og på lige fod med andre kroniske sygdomme. Det burde være oplagt at sikre lighed i sundhed og definere rammerne for en behandling og befolkning i balance, som Lone Schmidt og Anja Pinborg anfører.

Forfatterne får sat en vigtig sundhedsudfordring på dagsordenen. Den kondenserede gennemgang efterlader læseren med en forståelse af, at infertilitet så absolut ikke er et luksusproblem. Må den moderne idé blive til moderne og fremsynet behandling.