Fusion af Yngre Læger og Overlægeforeningen

Fusion af Yngre Læger og Overlægeforeningen

Yngre Læger og Overlægeforeningen vil arbejde mod en sammenlægning af de to store forhandlingsberettigede foreninger i Lægeforeningen i 2022.