Fusion

Fusion

Yngre Læger og Overlægeforeningen vil arbejde mod en sammenlægning af de to store forhandlingsberettigede foreninger i Lægeforeningen i 2022.