Content area

Illustrationer og tabeller

FOTO, FIGURER OG ILLUSTRATIONER
Vi opfordrer til, at man som forfatter er opmærksom på den grafiske fremstilling og præsentation af sin kasuistik eller statusaritkel. Medtag gerne et klinisk foto, en figur eller anden grafisk illustration, om muligt. Det er en god idé at sikre sig billedmateriale til en artikel tidligt i forløbet  Vær opmærksom på copyright og format på illustrationer. Der er ikke illustrationer i videnskabelige ledere og debatindlæg.

Patientsamtykke til foto, video og lign. 
Der skal indhentes skriftligt samtykke ved brug af foto, video mv., hvori der optræder patienter.Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

» Download formular til patientsamtykke

Copyright
Såfremt Ugeskriftet publicerer det indsendte materiale, overføres al copyright til Ugeskrift for Læger. Dette gælder for hele verden, ved publikation i enhver form og i ethvert medie, inkl. nye digitale platforme. Hvis en illustration har været publiceret før, bedes du indhente skriftlig tilladelse fra copyrightindehaveren til at reproducere illustrationen i din artikel.

Såfremt Danish Medical Journal publicerer det indsendte materiale, vil det ligge i Open Access. Det giver alle ret til at benytte materialet med behøring reference til den artikel, hvorfra materialet er taget.

Originale formater
Vi foretrækker grafiske illustrationer i deres originale format, f.eks. som PowerPoint- eller Excel-filer. Fotos og lign. bedes indsendt i jpg- eller tiff-format, hvor mindste bredde er 950 pixels svarende til 8 cm i 300 DPI.

Billedkvalitet
Der er en række formelle krav til de medsendte billeder/fotos, som det fremgår af denne tjekliste.

 • Billedet er tilstrækkeligt stort og i tilstrækkeligt høj opløsning: Det skal være mindst 950 pixels i bredden svarende til 8 cm i 300 DPI, hvilket svarer til god trykkvalitet i én spalte i bladet.
 • Fotos eller lign. er indsendt i jpg- eller tiff-format.
 • Billedet er sendt med som selvstændig fil – dvs. det er ikke indsat i et Word-dokument.
 • Billedet er ikke hentet fra internettet, hvor det er i alt for lille opløsning, og der kan være problemer med copyright.
 • Der er hentet tilladelse til at bruge billedet.
 • Der er medsendt en billedtekst.
 • Billedet bidrager til artiklens budskab – dvs. ikke et billede af sten på en strand til en psykiatrisk artikel.

 

FIGUR ELLER TABEL
Når du præsenterer eksakte data, er en tabel bedre end en figur, hvorimod en graf er god til at illustrere en tendens. Undlad at præsentere data flere gange (f.eks. i både tabel og figur).

Figurer

 • Nummerer figurerne fortløbende i den rækkefølge, hvori de første gang nævnes i teksten.
 • Undgå tredimensionelle præsentationer og lagkagediagrammer.
 • Lad billeder være professionelt tegnede eller fotograferede; i særlige tilfælde som skitser.
 • Lad titler og forklaringer stå i figurteksterne.
 • Lad forklaringer af forkortelser stå i figurteksterne eller anfør dem som noter.
 • Anvend evt. bogstaver, tal og symboler klart og konsekvent.
 • Undlad engelsk tekst.
 • Lad teksten give præcis information – angiv med A, B, C … hvis der er delfigurer.
 • Forklar alle ikkestandardforkortelser i figurteksten eller i noter under figuren.
 • Angiv op-ned eller højre-venstre i teksten, hvis der kan være tvivl om orienteringen.

Tabeller

 • Nummerer tabellerne fortløbende i den rækkefølge, hvori de første gang nævnes i teksten.
 • Undlad engelsk tekst.
 • Lad tabelteksten indeholde en kort og præcis angivelse af tabellens indhold.
 • Giv hver søjle i tabellen et hoved med en kort betegnelse.
 • Tilstræb en logisk og harmonisk systematik.
 • Anfør enheder for talværdier.
 • Lad tabelhoveder og parametre stemme overens med de respektive talværdiers enheder.
 • Opfør data kort og præcist.
 • Angiv alle talværdier med cifre.
 • Forklar alle ikkestandardforkortelser under tabellen.
 • Nummerer fodnoter med små bogstaver: a, b, c …, som angives i hævet skrift.
 • Angiv statistisk signifikans med: *, **, *** for de respektive p-værdier < 0,05, < 0,01 hhv. < 0,001.
   

Redaktionen kan i visse tilfælde anbefale, at en tabel, som indeholder vigtige baggrundsdata, men som er for omfattende eller er en sammenblanding af blandet relevans, skal kunne gøres tilgængelig udelukkende på Ugeskriftet.dk. I sådanne tilfælde må information om dette indføjes i teksten. Fremsend sådanne supplerende tabeller til vurdering sammen med manuskriptet.

« Gå til indeks over hele manuskriptvejledingen.
« Retur til forsiden

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan det videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.

Right side

af Thorkild I.A. Sørensen | 09/12
1 Kommentar
af Morten Ellemose Gulev | 06/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
10 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 05/12
2 kommentarer
af Kim Varming | 05/12
1 Kommentar