Skip to main content

Kasuistik

Vejledning for kasuistikker til Ugeskift for Læger 

Kasuistikker og forespørgsler til disse indsendes via ScholarOne Manuscript Central: https://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet.

Der skal indsendes en FORESPØRGSEL til Ugeskrift for Læger INDEN du indsender det endelige manuskript til en kasuistik. Får du JA til at indsende dit manuskript er fristen for indsendelse af det endelige manuskript 2 måneder. Send derfor først forespørgslen når du ved, at det endelige manuskript kan indsendes indenfor fristen. Ugeskriftet forbeholder sig ret til at trække forespørgsler tilbage, der overskrider fristen. Får du JA til forespørgslen, skal det endelige manuskript re-submittes i fortsættelse af den accepterede forespørgsel.

Læs mere om forespørgsler og re-submission

KASUISTIK
I en kasuistik beskrives en enkelt eller nogle få patienters sygehistorie. Kasuistikken skrives på dansk og indledes med en kort introduktion efterfulgt af en eller flere sygehistorier og en kort diskussion, hvor du fokuserer på det specielle og lærerige ved netop dette tilfælde. Sygehistorier skrives i datid og skal være anonymiseret. Redaktionen lægger især vægt på sjældne tilstande, som ikke har været beskrevet før, eller tilstande, hvor det et vigtigt at øge fokus på diagnostik og behandling. En kasuistik skal gerne være med til at sikre faglig udvikling af Ugeskriftets læsere.

OMFANGSGRÆNSER OG KRAV TIL EN KASUISTIK: opdateret maj 2022
Titelark: Manuskriptets titel, forfatteres navne og affiliationer i rigtig forfatterrækkefølge
Titel: op til til 100 tegn inkl. mellemrum
Artikeltekst: op til 4.500 tegn inkl. mellemrum (anonymiseret)
Litteraturliste: op til 5 referencer
Engelske summary: op til 600 tegn inkl. mellemrum
Klinisk foto/illustration: der bør medtages ét klinisk foto eller én grafisk illustration, hvis muligt. Er det ikke muligt med foto/illustration er man velkommen til at medtage én tabel eller én graf.
Patientsamtykke: Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af en kasuistik. Formularen skal ikke uploades af hensyn til patientfortrolighed.​ Læs mere og download formular »

Bemærk: Manuskriptet skal også efter revision opfylde manuskriptvejledningens omfangsgrænser.

FORMALIA ved re-submission:

  • Create re-submission i forlængelse af den accepterede forespørgsel.
  • Ændre artikeltypen til kasuistik.
  • Angiv mindt fire forslag til eksterne bedømmere, der ikke er bekendt med manuskriptet. Dette indsættes i selve submissionforløbet.
  • Titelark med manuskriptets titel, forfatteroplysninger og rækkefølge skal uploades som selvstændig fil.
  • Forfatteroplysninger må ikke indsættes i selve manuskriptet af hensyn til anonym ekstern bedømmelse.
  • Forfatterskabserklæring for Ugeskrift for Læger udfyldt og underskrevet af ALLE forfattere.
  • Taksigelser, hvis der er taksigelser, skal skrives ind i forfatterskabserklæringen.
  • Interessekonfliktformular ICMJE udfyldt og indsendt for ALLE forfattere.
  • Skriftlig patientsamtykke skal være indhentet før indsendelse af en kasustik. Formularen skal ikke uploades af hensyn til patientfortrolighed.

Download TJEKLISTE i pdf til kasuistik

Download SKABELON i word til kasuistik

Download
Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger

Interessekonfliktformular - ICMJE Disclosure (NY)

Formular til patientsamtykke

Gå til indeks over hele manuskriptvejledingen

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan det videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.