Skip to main content
Mindeord

Asger Dirksen

Torgny Wilcke, Jens Ulrik Jensen, Martin Døssing, Saher Shaker, Per Garsdal, Helene Priemé, Sidse Graff Jensen, Ida Steffensen, Zaigham Saghir, Matiullah Naqibullah, Peter Kjeldgaard

21.1.1950-22.2.2023

Asger Dirksen sov stille ind onsdag den 22. februar, 73 år gammel, i hjemmet med familien omkring sig.

Bare 43 år gammel blev han udnævnt som Danmarks første professor i medicinske lungesygdomme og var sammen med en dynamisk og stærk gruppe læger omkring Axel Kok-Jensen og Kaj Viskum med til at flytte lungemedicin fra tuberkulose- og lungeklinikker til den avancerede lungemedicin, vi har i dag.

Han var helt central i forskning i alfa-1-antitrypsinmangel, en af de mest almindelige alvorlige arvelige sygdomme, som især blandt rygere resulterer i svært emfysem og død i ung alder. Asger gennemførte det første randomiserede kontrollerede studie hos alfa-1-patienter og også det efterfølgende med kvantitativ CT som primært endemål. Substitutionsbehandlingen var da allerede indført i en lang række lande på baggrund af »sund fornuft«. Men Asger grundlagde, at Danmark som det første land i verden den 22. januar 2020 indførte antitrypsisnsubstitutionbehandling på baggrund af evidens. Afgørende for evidensen af denne behandling var Asgers unikke udviklingsarbejde af CT til at måle tab af lungevæv i emfysemlunger.

Det andet store forskningsområde for Asger var det store randomiserede lungecancer-screeningsprojekt med CT med tusindvis af rygere i Danmark, hvor han også var vejleder for et stort antal danske og udenlandske ph.d.-studerende.

Asger har været medlem af Det Etiske Råd, formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, og Foreningen af Yngre Lungelæger indstiftede Asger Dirksen Prisen, som uddeles til årets bedste ph.d.

Hans personlighed og faglige bidrag blev enormt værdsat og uundværligt for os, som samarbejdede med ham gennem mange år om patientbehandling og videnskabelige projekter, og syv år efter han gik på pension, citerer vi ham fortsat til morgenkonferencerne på Gentofte Lungemedicinsk Afdeling. Vi husker og beundrer Asgers evne til altid at skære ind til sagens kerne, og vi vil aldrig glemme hans personlige tilgang til patienterne, kontante, meget korte og præcise notater i det daglige kliniske arbejde samt rationelle og pragmatiske udsagn til vores lægelige konferencer.

Vore tanker går til Asgers kone Karen-Lisbeth, deres børn og familie.

Kolleganyt