Skip to main content
Mindeord

Jørgen Falck Larsen

Peter Hornnes og Poul Jaszczak

15.3.1931-3.1.2023

Jørgen Falck Larsen var et fyrtårn i den danske lægeverden ikke mindst i sit speciale gynækologi og obstetrik. Jørgen blev læge i 1957, fik Universitetets guldmedalje i 1959, dr.med. i 1964, speciallæge i 1966, overlæge første gang i 1972 på Bispebjerg Hospital, siden KAS Gentofte og fra 1976 KAS Herlev. Videnskabeligt arbejdede Jørgen på højt internationalt niveau blandt meget andet med elektronmikroskopi, og han var på studierejser og var gæsteforelæser i Europa og USA. Jørgen blev professor ved Københavns Universitet i 1973. I årene 1990-1991 og 1992-1993 var Jørgen dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Fra 1976 frem til pensioneringen i 2001 var Jørgen leder af afdelingen i Herlev, hvor han var en af hovedkræfterne i at positionere Herlev centralt videnskabeligt og klinisk. Jørgen var aktiv i alle hospitalets råd og komitéer. Og han ydede desuden en fantastisk undervisningsindsats nationalt og internationalt særligt inden for reproduktionsbiologi.

I årene 1985-1987 havde Jørgen orlov fra Herlev for at varetage stillingen som administrerende overlæge ved King Faisal Specialist Hospital, Riyad, Saudi Arabien. En god tid for familien og også en tid, hvor familiens rebelinstinkter indimellem fik lov at udfolde sig.

Livet igennem var Jørgen aktiv i utallige danske og internationale organisationer og oparbejdede et stort globalt netværk. Allerede som student var Jørgen aktiv som medstifter og generalsekretær i de lægestuderendes verdensorganisation (IFMSA). Senere blev han formand for Yngre Læger og medlem af Lægeforeningens hovedbestyrelse. I årene 1982-1984 var Jørgen formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, og Jørgen var Præsident for FIGOs (verdensorganisationen for gynækologi og obstetrik) kongres i København i 1997, som dengang med 6.000 deltagere var den største medicinske kongres afholdt i Norden. I den forbindelse fik han tillige en plads i FIGOs Executive Committee, som nød gavn af hans internationale og videnskabelige udsyn.

Privat var Jørgen Falck Larsen gæstfri og udadvendt, men han var først og fremmest et udpræget familiemenneske. Han fik en meget stor familie. Mette og Jørgen fik 69 år sammen, og de tog sig kærligt af deres tre børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn, og vores tanker går til dem alle.      

Æret være Jørgen Falck Larsens minde.

Kolleganyt