Skip to main content
Afhandling

Lene Niemann Nejsum

Doktordisputats

Titel: Aquaporin water channels: canonical and novel functions in physiology and pathophysiology

Dato: 24. marts 2023, kl. 13-17.

Sted: Auditorium 424, Institut for Biomedicin, bygning 1231, Wilh. Meyers Allé, Universitetsparken, Aarhus Universitet

Forsvaret kan tilgås online via Zoom-link.

Opponenter: Albrecht Schwab, Tyskland, Nanna MacAulay

Forperson for bedømmelsesudvalget: Robert A. Fenton

Leder af forsvaret: Jørgen Frøkiær

Kolleganyt