Content area

|

Lægeforeningen: Ja tak til sundhedsklynger

Foto: Claus Bech
Forfatter(e)
Lægeforeningen

Det er meget positivt, at regeringen, regioner og kommuner er blevet enige om at etablere sundhedsklynger i forbindelse med de 21 akutsygehuse. Lægeforeningen bakker op om tanken bag sundhedsklyngerne og har gennem nogen tid presset på for, at de skulle til virkelighed, fortæller Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.

»Sundhedsklyngerne skal skabe bedre rammer for de patienter, der går på tværs i sundhedsvæsenet. Klyngerne bliver en succes, hvis de fører til at læger og andre fagfolk kan samarbejde om et nært tilbud af høj kvalitet til patienter med behov for hjælp fra sygehus, lægepraksis og kommunen. De rammer, klyngerne giver, kan blive begyndelsen på, at læger og andre fagfolk i samarbejde kan løfte kvaliteten i behandlingen af blandt andet kronisk syge, patienter med psykiske lidelser og multisyge. Det er godt for patienterne«, siger Camilla Noelle Rathcke.

Lægeforeningen har i et sundhedsudspil fra december ´20 foreslået faglige fora med repræsentanter for kommuner, sygehuse og almen praksis - et forslag, som flugter godt med den aftale, som er meldt ud i dag. Nu ser vi frem til at få yderligere detaljer om de nye planer for at etablere sundhedsklynger.

»Det er klart, at vi har fokus på, at alle er repræsenterede med sundhedsfaglige kompetencer, og at lægefagligheden selvfølgelig får en fremtrædende rolle. Det handler først og fremmest om at sikre bedre sundhedstilbud for patienterne, og det kræver selvfølgelig lægefaglighed«, siger Lægeforeningens formand.

Hun peger også på, at sundhedsklyngerne skal organiseres ensartet over hele landet. Man skal undgå, at det udvikler sig på 21 helt forskellige måder. Lægeforeningen ser frem til, at planerne bliver til virkelighed og har også en forventning om at blive inddraget i den mere detaljerede planlægning i den kommende tid.

Link til Lægeforeningens sundhedsudspil. Se forslag 3 om faglige fora omkring sygehusene, som skal styrke sammenhængen for patienterne. 

 

Overlægeforeningen: Faglighed skal sikre sammenhæng

Forslaget om sundhedsklynger fra regeringen, Danske Regioner og KL kan skabe grundlag for bedre sammenhæng og kvalitet i hele sundhedsvæsenet, og derfor er Overlægeforeningen positiv overfor forslaget. 

Men den konkrete udformning er afgørende for, om klyngerne kan blive en succes, siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz:
»Det er helt afgørende, at sygehusenes faglige ekspertise inden for udredning og behandling bliver stærkt repræsenteret i klyngerne. Hvis det ikke sker, risikerer vi at sætte kvaliteten i sundhedsvæsenet under pres«, siger Lisbeth Lintz. 

Hun understreger, at Overlægeforeningen grundlæggende er positiv over for klyngerne, fordi der er et stort behov for at sikre patienterne bedre sammenhæng i behandlingen:
»Mange patienter oplever, at deres forløb på tværs af primærsektoren, kommunerne og sygehusene ikke er koordineret godt nok. Det øger risiko for fejl og utilstrækkelig behandling. Hvis klyngerne designes rigtigt, vil de kunne bidrage til vigtige forbedringer i hele landet«, siger Lisbeth Lintz.

 

PLO: Sundhedsklynger kan bidrage til at skabe større sammenhæng for patienterne

Det er spændende, at regeringen, regioner og kommuner er blevet enige om at etablere sundhedsfællesskaber omkring de 21 akutsygehuse. Det ser de praktiserende læger positivt på, fortæller PLO’s formand Jørgen Skadborg. »PLO har længe bakket op om tankerne om sundhedsfællesskaber eller sundhedsklynger. Det har vi gjort, fordi samarbejdet om patienter med tværgående forløb kan forbedres ved, at der etableres faglige fora med deltagelse af driftsansvarlige fagpersoner fra kommuner og sygehuse samt repræsentanter fra almen praksis. Der er behov for at styrke koordinationen og samarbejdet på tværs af sektorer til glæde for patienterne«.

»Vi vil i den kommende tid sætte os nærmere ind i detaljerne, og vi forventer, at PLO vil blive inddraget i den nærmere udformning og organisering af de 21 sundhedsklynger«.

»Det er vigtigt, at sundhedsfællesskaberne sammensættes på en måde, hvor de er beslutningsdygtige, og at lægefagligheden er stærkt repræsenteret. Og det er vigtigt, at vi undgår en udvikling af sundhedsvæsenet på 21 forskellige måder. Vi har brug for, at snitflader og store linjer fortsat bliver lagt nationalt«, understreger PLO’s formand

Right side

af Maria Therese Rasmussen | 22/06
2 kommentarer
af Mads Bisgaard Bengtsen | 21/06
2 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 20/06
1 Kommentar
af Frederik Vilhelm Koch Federspiel | 20/06
9 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 19/06
2 kommentarer
af Allan Birger Horn | 18/06
2 kommentarer
af Søren Visby | 14/06
2 kommentarer
af Rasmus Philip Nielsen | 13/06
2 kommentarer