Skip to main content

Lægeforeningen: Vigtigt at lytte til ekspertgruppes advarsel om risiko for overbelastning for sundhedsvæsenet

Folketingets ekspertgruppe om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark har nu fremlagt sin rapport »Hverdag med øget beredskab«. Det er vigtige anbefalinger, ekspertgruppen kommer med. Dem bør Folketinget lytte til, mener formanden for Lægeforeningen.

Foto: Claus Bech.
Foto: Claus Bech.

Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk

16. sep. 2021
4 min.

Onsdag præsenterede Folketingets ekspertgruppe deres rapport om strategien for en langsigtet genåbning af Danmark.

Titlen på rapporten er »Hverdag med øget beredskab«, og eksperterne anbefaler, at Danmark anlægger en beredskabsstrategi.

I rapporten står blandt andet, at samfundet skal håndtere en aftagende effekt af vacciner, der skal være fokus på smitteforebyggelse i befolkningen, og der skal opretholdes en høj vaccinedækning i befolkningen over tid.

Samtidig anbefaler gruppen en tilpasning af epidemihåndteringen til ny viden om samtidig infektion med for eksempel respiratorisk syncytialvirus (RSV) eller influenzavirus samt en tilpasning af epidemihåndteringen ved ny viden om senfølger.

Ekspertgruppen består af blandt andre Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin, Astrid Iversen, overlæge på Rigshospitalet og professor i virologi på University of Oxford, samt Kåre Mølbak, professor på Statens Serum Institut og Københavns Universitet.

Det er generelt gode og rigtige anbefalinger, som ekspertgruppen kommer med, lyder vurderingen fra Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.

Ikke mindst pointen om at sammenfaldende epidemier med eksempelvis COVID-19, influenza eller RSV vil medføre en betydelig belastning af sundhedsvæsenet og læger og andre sundhedspersoner.

»Det er afgørende at sikre, at sundhedsvæsenet har kapacitet til at håndtere epidemier. Men også, at COVID fremover kommer til at eksistere side om side med andre sygdomme, som spidsbelaster sundhedsvæsenet og også kan kræve særlige rammer. For eksempel isolation af patienterne for at minimere smitterisiko. Så vi kan ikke alene se på kapacitet til COVID – vi skal også tage i betragtning, at der kan være sideløbende epidemier med eksempelvis influenza, som også årligt kræver indlæggelser på sygehusene«, siger Lægeforeningens formand og fortsætter:

»Det kræver hoveder, hænder, rammer og ressourcer – flere, end vi har i dag. For selvom vi har et godt og effektivt sundhedsvæsen, så er det også skåret helt ind til benet, så de særlige spidsbelastninger, som større eller mindre epidemier er, udfordrer. Det var helt rigtigt, da statsministeren på TV 2 tidligere i år gav udtryk for, at coronaepidemien har vist store svagheder i sundhedsvæsenet«, siger Lægeforeningens formand.

»Netop derfor er det centralt, at regeringen og Folketinget tager anbefalingerne til sig og sikrer, at sygehusene har kapacitet til at kunne tage hånd om patienterne i en epidemisituation, hvad enten det er COVID alene eller samtidig med for eksempel influenza. Og det er også en overvejelse for Sundhedsstyrelsen, om influenza skal have status af ,alvorlig sygdom’, så et nationalt beredskab bedre kan iværksættes«, understreger Camilla Rathcke.

Lære at leve med corona

Ifølge Jens Lundgren handler det om at skabe en forståelse i befolkningen om, at vi igen kan komme i situationer, hvor der skal rykkes hurtigt samfundsmæssigt, siger han til Politiken.

»Udgangspunktet er, at coronavirus ikke forsvinder, i hvert fald ikke i de næste mange, mange år, uanset hvor meget vi end vaccinerer – og det skal vi fortsat gøre, for det er vores mest effektive værktøj til en normal hverdag. Lige nu handler det om, hvordan vi lærer at leve i et så genåbnet samfund som muligt med en ny virus og en ny sygdom. Mens vi også smittes med alle de luftvejsinfektioner, der næsten har været væk i halvandet år«, siger Jens Lundgren.

Derfor skal der være fokus på at forebygge smitte, tilslutning til vaccinationsprogrammet, test og smitteopsporing. Og det er sund fornuft, siger Camilla Rathcke.

»Jo større dele af målgrupperne, der lader sig vaccinere, jo bedre er vi rustet. På samme måde skal vi hele tiden sikre ny viden om epidemiens udvikling og agere derefter. Men vi skal også være opmærksomme på særbelastning på grund af de andre samtidige infektionssygdomme, der også er i et samfund, der fungerer på mere normal vis. Derfor er det også indlysende, at vi løbende skal søge at forebygge smittespredning. Og så skal vi kunne skalere op, så vi giver os selv de bedste forudsætninger til at håndtere epidemier fremadrettet«, siger Camilla Rathcke.

Hun opfordrer nu det politiske Danmark til at gribe til handling på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger.

Faktaboks

Ekspertgruppen