Content area

Lær mere - Den geriatriske patient

Lægeforeningens afholder kursus om den geriatriske patient i København onsdag d. 23. september 2021

I takt med den stigende andel af ældre i befolkningen vil der også være flere ældre, der får behov for kontakt med sundhedsvæsenet. Det nødvendiggør, at alle læger har kendskab til de særlige forhold, der gør sig gældende i vurderingen af den akutte, syge og skrøbelige ældre. Den geriatriske patient kan ikke afgrænses eller kategoriseres på baggrund af enkelte diagnoser eller symptomer, men er kendetegnet ved multimorbiditet og atypisk sygdomspræsentation sammenlignet med yngre patienter. Dertil kommer at symptomerne oftest ikke entydigt  identificerer patientens bagvedliggende organlidelse.

Kurset vil ved hjælp af casebaseret undervisning give dig indblik i de mest almindelige sygdomstilstande hos ældre. Derudover vil der være oplæg om demografi, atypisk sygdomspræsentation og triagering af den akut syge ældre.

Undervisere
Overlæge Lillian Mørch Jørgensen
Overlæge Pia Nimann Kannegaard
Overlæge Annette Højmann Hansen

 
Se video nederst på denne side, hvor du kan se og høre Lillian Mørch Jørgensen fortæller om udviklingen i det geriatriske speciale.

TEST DIG SELV og se hvor meget du ved i forvejen:

8 hurtige spørgsmål.
Du får dit resultat med det samme.
Link til quiz: Den geriatriske patient

 

Artikler fra Ugeskrift for Læger
Læger ved for lidt om aldring, og det er underligt, når det nu er de gamle, der fylder sygehusenes senge, mener geriater Ellen Holm. Hun har, sammen med en kollega, skrevet den første danske lærebog rettet mod læger – og ikke mindst lægestuderende – om geriatri.
Læs Geriatri - Det undervurderede speciale af journalist Anne Steenberger.

Kursets undervisere har også udvalgt en række videnskabelige artikler, som supplerer de cases, der bruges i undervisningen.

NY: Håndtering af indlagte ældre patienter i akutmodtagelsen
Martin Schultz, Marie Enemark Durand, Søren Kabell Nissen et al

Rehabilitering af ældre mennesker
Carsten Hendriksen & Pernille Würtz Lyngbye

Depression hos ældre
Nils Christian Gulmann & Annette Lolk

Polyfarmaci er udbredt hos ældre
Aska Drljevic-Nielsen & Torben Laursen

Urininkontinens hos ældre
Julie S.W. Barkou & Steen Walter

Ældres alkoholproblemer kræver behandling
Emilie Sylvest Wieben, Bent Nielsen, Anette Søgaard Nielsen & Kjeld Andersen

Prævalens af demens i Danmark
Kasper Jørgensen & Gunhild Waldemar

Forekomst af depression og demens blandt plejehjemsbeboere
Annette Lolk & Kjeld Andersen

Tilmelding: Du kan tilmelde dig på Læger.dk

Se andre kurser, der udbydes af Lægeforeningen »

« Retur til oversigten

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer