Content area

Lær mere - Genomisk medicin

Lægeforeningen afholder kursus i Genomisk medicin - rollen i klinisk behandling og diagnosticering i København onsdag den 24. november 2021.

Tilmelding: Du kan tilmelde dig kurset på Læger.dk »

Genomisk medicin som begreb repræsenterer en ny medicinsk disciplin, der involverer og anvender den genomiske information fra et enkelt individ som led i den kliniske behandling. Det være sig både nøjagtig kausal diagnostik og målrettet behandling.

Genomisk medicin spiller allerede en stor rolle i såvel klinisk onkologi, klinisk immunologi, farmakologi som  for patienter med sjældne og udiagnosticerede sygdomme. Kort fortalt er genomiske analysemetoder fundamentet for at kunne udføre personlig behandling. Det store fokus på  genomisk medicin og personlig behandling har resulteret i etableringen af det Nationale Genom projekt, som på sigt skal sikre, at alle patienter og hospitaler i Danmark har adgang til og kan få gavn af personlig medicin.

Hensigten med dette kursus er at klæde læger på med seneste viden inden for genomisk medicin samt mulighederne for anvendeligheden af de genomiske analysemetoder i diagnosticering og behandling.

På kurset kommer vi ind på følgende emner:

 •     Genomisk Medicin som basis for personlig medicin
 •     Generelt om analysemetoder
 •     Variantklassificering
 •     Whole-genome-sequencing til udredning af sjældne sygdomme
 •     Diagnostik af patient cases vha. genom analyse
 •     Opdatering fra det Nationale Genom Center
 •     Betydning af genomanalyser i daglig klinik – fordele og ulemper.

 
Undervisere:

 • Maria Rossing, Overlæge, PhD, Center for Genomisk Medicin, RH
 • Finn Cilius Nielsen, Professor, leder af Center for Genomisk Medicin, RH
 • Lise Barlebo, M.Sc., PhD, Center for Genomisk Medicin, RH
 • Line Borgwardt, Overlæge, PhD, Center for Genomisk Medicin
 • Kristoffer Staal Rohrberg, Overlæge, PhD, leder af Fase-1 enheden, onkologisk afdeling, RH
 • Derudover repræsentanter fra Nationalt Genom Center

 
Målgruppe

Dette kursus er for læger fra alle specialer med interesse for paradigmeskiftet inden for diagnostik og behandling vha. genomisk indsigt. Fremadrettet vil en bredere forståelse af genomisk medicin sikre et godt samarbejde på tværs af specialerne og primær sektor.
Kurset vil være en blanding af oplæg og case-baseret arbejde. Der vil være god mulighed for diskussion med både undervisere og kollegaer undervejs.

Artikler fra Ugeskrift for Læger
Ugeskrift for Læger publicerede 1. april 2019 et helt tillæg om Genomisk Medcin. Her bragte vi helt nye statusartikler, samt journalistik om den seneste forskning både nationalt og internationalt.

Videnskabeligt indhold:
Siri – jeg har det ikke så godt. Kan du hjælpe mig?
Magnus Fontes

Genomisk medicin
Finn Cilius Nielsen

Genomisk medicin til præimplantations-, 
præ- og postnatal diagnostik
Anne-Marie Axø Gerdes, Lotte Risom, Susanne Kjærgaard & Elsebet Østergaard

Genomisk medicin og kunstig intelligens
Torben A. Kruse, Martin J. Larsen, Qihua Tan, Lars Andersen & Mads Thomassen

Genomisk medicin som forbrugervare
Lasse Folkersen & Thomas Werge

Genomisk medicin og kræft
Stig E. Bojesen

Genomisk medicin i almen praksis
Rune Aabenhus, Christian Vøhtz & Rasmus Køster-Rasmussen

Når genomisk medicin bliver personlig
Irene Kibæk Nielsen, Henrik Bygum Krarup & Inge Søkilde Pedersen

Infrastruktur for klinik og forskning i Nationalt Genom Center
Torben F. Ørntoft, Søren Brunak, Cathrine Jespersgaard, Lene Heickendorff, Karen Grønkjær & Peter Løngreen

Se hele temasiden med journalistik og debat her »

Eller gå direkte til tillæggets indholdsfortegnelse »

TILMELDING: Du kan tilmelde dig kurset på Læger.dk

Se andre kurser, der udbydes af Lægeforeningen »

« Retur til oversigten

Publication status: 
Always open

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar