Content area

Lær mere - Idrætsortopædi og idrætsmedicin

Lægeforeningen afholder kursus i København, hvor du kan blive fagligt opdateret på idrætsortopædi og idrætsmedicin. Hovedundervisere på kurset er Per Hölmich og Michael Kjær.

UDSKUDT - NY DATO IKKE FASTLAGT

dræt dyrkes på tværs af alle aldersgrupper og på mange niveauer, lige fra stavgang til VM-håndbold. Idræt og motion har generelt en helbredsfremmende effekt. Sport og motion er blevet en del af behandlingen af flere livtidssygdomme. Manglende fysisk aktivitet er den største enkeltstående faktor for død og influerer på udviklingen af kardiovaskulær sygdom, kræft og depression. Samtidig er sportsskader blevet en del af livstilsygdommene. Skader er en uundgåelig bivirkning ved sport og motion. Mange idrætsskader skyldes overbelastning. Kurset har fokus på ætiologi, udredning og behandling af disse skader og lægens rolle i behandlingen.

De tider hvor patienten med ekstremsportsskader, sports- og motionsskader umiddelbart accepterede lægens råd om pause eller at stoppe med den sportsgren eller motionsform er forbi. Patienten forventer hurtig og korrekt behandling, så sporten/motionen kan fortsætte og gerne på samme niveau. Forventningsafstemning med patienten alt efter skadens alvor og kendskab til sporten/motionsformen bliver centrale elementer i behandlingen.

På kurset kommer vi ind på følgende emner:

  • Diagnostik, forebyggelse og behandling af akut lateral ankeldistorsion
  • Akutte muskelskader
  • Mest almindelige tendinopatier, diagnostik og behandling
  • Er hoften en del af lysken hos idrætsudøvere?
  • Hvad sker der i musklerne ved udholdenhedsidræt/ekstremsport?
  • Hvad er lægens rolle i behandlingen af patienter med korsbåndsskader?

Artikler fra Ugeskrift for Læger
I blad nr. 4/2019 bragtes et videnskabeligt tema om idrætsortopædi og idrætsmedicin med artikler omhandlende ovenstående emner: 
Du kan få den fulde oversigt her:

Målgruppe
Målgrupper for kurset er ortopædkirurger, reumatologer, og alment praktiserende læger, men også kardiologer, lungemediciner og fysiologer, der arbejder med fagområdet.
Max antal deltagere: 24

Kurset vil være en blanding af oplæg og casearbejde. Der vil være god mulighed for diskussion med både undervisere og kolleger undervejs.

Hovedundervisere 
Professor Per Hölmich, Ortopædkirurgisk afdeling, Amager-Hvidovre Hospitaler, IOC Research Center
Professor, overlæge Michael Kjær, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, IOC Research Center

Øvrige undervisere
Fysioterapeut Rasmus Husted, Clinical Research Center at the University Hospital of Hvidovre
Overlæge Simon Døssing, Center for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital
Lektor Morten Hostrup, Integrativ Fysiologi, Københavns Universitet
Ortopædkirurg, MD, PhD, Kristoffer Barfod, Ortopædkirurgisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital, Sports Orthopedic Research Center

Tilmelding: DATO IKKE FUNDET

Se andre kurser fra Lægeforeningen»

« Retur til oversigten

 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar