Content area

Ledelse: når din medarbejder har fået en klage

Som leder har du ansvar for at håndtere en patientklage korrekt. Retningslinjer hjælper dig med at overholde formalia, men hvordan gør du det rigtige i forhold til den berørte medarbejder?

Lægeforeningen afholder kursus den 30. november 2020 i Domus Medica.
Tilmeld dig kurset på Læger.dk

Kurset sætter fokus på, hvad klager – eller frygten for dem – gør ved den enkelte læge, det kollegiale miljø og lægekulturen i almindelighed. Hvordan kan du som leder håndtere de mange aspekter ved en klagesag:

Medarbejderperspektiv: Lægens personlige oplevelse af at have en klagesag.

Lederperspektiv: Hvordan leder du medarbejdere, der får klager, og hvordan skaber du et trygt arbejdsmiljø?

Juridisk perspektiv: Hvad kendetegner de klagesager, som Lægeforeningen støtter medlemmerne i? Hvornår går det godt - eller mindre godt?

Psykologisk perspektiv: Hvilke følelser er på spil under et klagesagsforløb? Hvad har din medarbejder og din organisation brug for?

Kulturperspektiv: Hvad kendetegner lægekulturen, og hvordan håndterer vi tendenser til overbehandling og defensiv medicin?

Undervisningsform:
Dagen består af inspirerende oplæg, refleksioner og mulighed for at dele erfaringer med andre læger.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle læger, som har ledelsesansvar: På hospitaler, i almen praksis eller i speciallægepraksis, fx ledende overlæger, specialansvarlige overlæger, uddannelsesansvarlige overlæger, almen praktiserende læger og praktiserende speciallæger

Undervisere:

  • Dan Brun Petersen. Tidligere ledende overlæge i akutmedicin.
  • Jacob Greve Carlsen, overlæge i akutmedicin.
  • Mette Amstrup, specialist i sundhedsjura, Lægeforeningen.
  • Søren Braskov, ekstern erhvervspsykolog for FAS – Foreningen af speciallæger.
  • Susanne Maigaard Axelsen, overlæge i gyn/obs. Projektleder i ’Vælg klogt’.

 
Ugeskrift for Læger har bragt en række artikler om, når læger får klager:

Læger skal blive bedre til at lære af fejl og klager: »Vi er nødt til at bryde isen«
Det gør ondt, og det slider. Mange læger oplever følelsesmæssige belastninger, når de får en klagesag, og enkelte kan helt miste lysten til at være læge. Nu sætter Lægeforeningen fokus på at klæde ledere bedre på, så de kan støtte medarbejdere, der får en klage. Målet er at skabe en mere åben og patientsikker kultur, hvor læger i højere grad taler om og lærer af fejl og klager, lyder det fra Camilla Rathcke. (September 2020)

Søren Brostrøm om kunsten at blive klogere
Som læge og direktør har Søren Brostrøm lært at navigere i grænselandet mellem politik og lægevidenskab. I dette interview taler han om, hvordan man som almindelig læge og som direktør for Sundhedsstyrelsen kan lykkes med at være en autoritet, samtidig med at man er åben om sine fejl og usikkerheder. Og så taler han om en vigtig balance mellem det lærende og det sanktionerende sundhedsvæsen, som er tippet. (September 2020)

Hvorfor har ingen fortalt mig om klager?
DEBAT: En klage har ændret Andreas Pihls arbejdsliv. Mest på ondt. Klagen var en mavepuster, som han ville ønske, at erfarne læger havde forberedt ham på. Men klagen har også sat tanker i gang om, hvordan læger kan blive bedre til at håndtere klagesager – gennem uddannelsen og inddragelse af patienterne. (Marts 2020)

Her er den hjælp, du kan få i klagesager
»Læger er jo fagligt stolte, de vil gerne gøre deres bedste og være kompetente og dygtige, og så fylder det, når en patient og pårørende er utilfredse med behandlingen, eller hvis der er begået egentlige fejl«, siger erhvervspsykolog Mette Krøigaard, Yngre Læger. Hun er en af dem, der hjælper læger, der har fået en klagesag.(Marts 2020)

Leder for en læge, der fik en klage: »Man kan gøre alting korrekt uden at gøre det rigtige«
Som ledende overlæge havde Dan Brun Petersen en retningslinje at følge, da han stod over for en læge, der havde fået en klage. Den fulgte han, men alligevel tænker han, at han kunne have gjort det bedre. En artikel i Ugeskrift for Læger har fået ham til at reflektere over både kultur og ledelse. (Januar 2020)

»Jeg vil først og fremmest gerne have lukket sagen«
Overlæge Jakob Greve Carlsen ventede mere end to år på afgørelsen i en patient­klagesag. Det er svært at tale om og svært at være i. (Januar 2020)

Jeg har fået en klage ...
Læger er dårligt rustede til at håndtere det, når de modtager en klage, men antallet af klager er stigende, og hvert år vil gennemsnitligt hver femte læge få en klage, skriver Andreas Pihl, der selv har været turen igennem. Han opfordrer til langt større åbenhed (December 2019)

Set fra ledelsen: Klagesager er en svær balance
Skyld, ansvar, tillid. Hvor står sygehusledelsen, når en medarbejder bliver hængt ud? Lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, Claus Thomsen, var ”på” som ledelse i Carina-sagen. Han mener, at Svendborg-sagen rejser nye spørgsmål. Ikke mindst om de vilkår, som fejl eller fejlskøn sker under.(November 2017)

Patientklager gør ondt på os
Patientklager gør rigtigt ondt på lægen. Det viser en rundspørge, som Lægeforeningen har foretaget blandt et repræsentativt udsnit af landets læger. (April 2013)

Statusartikel (April 2018):
Klagesagers indflydelse på læger
Søren Birkeland & Ole Nørskov

 

TILMELDING: Du kan tilmelde dig kurset på Læger.dk »

Se andre kurser, der udbydes af Lægeforeningen »

« Retur til oversigten

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar