Content area

Cutting Edge i klinisk kræftforskning

Lægeforeningen afholder kursus i Cutting Edge i klinisk kræftforskning..

Aflyst - ny dato ikke fastlagt

Kræftsygdomme er uden tvivl en af de væsentligste sundhedsudfordringer nationalt og globalt. Om bare 20 år vil minimum 47.000 danskere årligt blive ramt af kræft, og samtidig vil 70% flere leve med sygdommen. Dette kursus udspringer af Ugeskrift for Lægers temanummer om cutting edge i klinisk kræftforskning og præsenterer et udpluk af dansk klinisk kræftforskning, hvor kursisterne præsenteres for aktuelle kliniske erfaringer og forskningsmæssig udvikling.

Tag en QUIZ og test din viden, du få dit resultat med det samme
(resultatet åbner i nyt vindue)
På mobilplatform: Åbn quiz'en i et nyt vindue »

Kurset vil indeholde oplæg om:

Fase 1-forsøg
På Fase-1 enheden afprøves især to typer behandling til kræftpatienter; præcisionsmedicin og immunterapi. Målet med præcisionsmedicin er via en genprofil at finde frem til lægemidler, der kan bremse effekten af den gendefekt, der har forårsaget kræftsygdommen. Ved immunterapi styrkes og aktiveres kroppens eget naturlige forsvar, hvor særlige lægemidler bryder de hæmninger af immunforsvaret, som kræftcellerne forårsager.

Protonbehandling
Fordelen ved protonbehandling er, at stråledosis afsættes i et meget begrænset område i patienten, hvorved man kan reducere dosis til det raske væv betydeligt. Det mindsker risikoen for kroniske stråleskader og sekundær cancer. På kurset gennemgås de biologiske, tekniske og kliniske principper i protonbehandling.

CAR-T celle behandling
CAR T-celleterapi er fremkommet som et nyt lovende behandlingsprincip, hvor patientens egne T-celler er genetisk modificeret til at genkende kræftceller. Et kommercielt CD19 CAR T-celleprodukt er for nylig blevet godkendt til behandling af akut lymfoblastisk leukæmi hos børn og unge voksne i Danmark, og en ikke-kommerciel CAR T-produktion er under etablering. Fortsat har kun enkelte danske patienter modtaget CAR T-celleterapi, men dette behandlingsprincip forventes dog at kunne få en væsentlig udbredelse, der ikke alene vil omfatte hæmatologiske cancersygdomme.

Fysisk Træning som Kræftbehandling – Hvorfor og Hvordan?
Nyere prækliniske undersøgelser indikerer endvidere, at fysisk træning kan anvendes med behandlings-mål for øje ved målrettet at medføre tumor-specifikke ændringer herunder tumor-komposition, øget tumor-perfusion og -immunogenicitet samt induktion af tumor-suppressor pathways. Derudover kan træning inducere værts-specifikke forbedringer i hjertekar-funktion, muskel- og fedt-væv. Noget tyder på at fysisk træning kommer til at blive inkluderet i ”værktøjskassen” som del af den multidisciplinære kræftbehandling.

Ugeskrift for Læger 20A/2019 - Cutting Edge i klinisk kræftforskningUgeskrift for Læger 20A/2019 - Cutting Edge i klinisk kræftforskning
 

I oktober 2019 udkom Ugeskrift for Læger med et tillæg om Cutting edge i klinisk kræftforskning - hvor du finder både reportager, debat og videnskab.

Link til temasiden på Ugeskriftet.dk

Læs 20A/2019 som pdf her

 
 
 

Undervisere på kurset:

Kristoffer Staal Rohrberg, Fase-1 enheden onkologisk afdeling, Rigshospitalet
 
Cai Grau, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital + Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus universitetshospital
 
Klaus Müller, Børn og Unge klinikken, Rigshospitalet

Jesper Frank Christensen, Center for Inflammation og Metabolisme/Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet

Kursusleder på dagen er Ismail Gögenur, professor, Kirurgisk Afdeling, Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital

TILMELDING: Ny dato ikke fastlagt. 

Se andre kurser, der udbydes af Lægeforeningen »

« Retur til oversigten

Right side

af Kamaran Shorsh | 24/09
2 kommentarer
af Julius Vindbjerg Nissen | 24/09
4 kommentarer
af Carsten Anker Edmund | 24/09
26 kommentarer
af Helle Lone Jensen | 23/09
1 Kommentar
af Martin Gottliebsen | 21/09
2 kommentarer
af Bente Ulla Rasmusson | 20/09
1 Kommentar
af Carsten Reidies Bjarkam | 18/09
1 Kommentar