Content area

Berit Schiøttz-Christensen

Overlæge, ph.d. Berit Schiøttz-Christensen er udnævnt til professor ved forskningsenheden for Almen Medicin ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Berit Schiøttz-Christensens baggrund for ansættelsen i det nye professorat er, at hun fokuserer på rygpatientens forløb på tværs af sektorer, dvs. fra kontakt til egen læge, kiropraktor, fysioterapeut i primærsektor til sygehus og genoptræningsforløb i kommunalt regi. Via de projekter, som hun har været projektleder for, har hendes fokus ændret sig fra diagnostik til i højere grad at se patienten i et samlet forløb, som afhænger dels af sygdommen, dels af de ydre omstændigheder i familien og på arbejdspladsen, der har betydning for, hvordan den enkeltes oplevede livskvalitet er.

Dette er også baggrunden for Berit Schiøttz-Christensens ansættelse i Forskningsenheden for Almen Medicin på SDU, hvor målet er at undersøge, om et styrket samarbejde mellem den praktiserende læge og fagprofessionelle på området kan styrke den enkelte patients forløb mhp. at opretholde sit funktionsniveau.

Kilde: SDU 

Dato: