Content area

Bo Christensen

Professor og praktiserende læge Bo Christensen fra Aarhus Universitet får fem millioner kroner fra Hjerteforeningen til sin forskning i krydsfeltet mellem hjerte-kar-sygdom, mental sundhed og almen praksis.

Bo Christensen undersøger, om problemløsende samtaler kan hjælpe patienterne til at tackle personlige kriser bedre. Hans hypotese er, at de problemløsende samtaler med egen læge vil have positiv effekt på patientens helbred – såvel fysisk som psykisk.

Projektet gennemføres i almen praksis, og ideen med problemløsende samtaler er, at patienterne hjælpes til at mestre deres hjertesygdom. Samtidig giverforskningsprojektet ny viden om sammenhængen mellem angst, depression og hjerte-kar-sygdom og om mulighederne for at øge livskvaliteten hos patienter med hjertesygdom.

Bo Christensen håber, at tilgangen efterfølgende kan udbredes til patientgrupper med andre kroniske sygdomme.

Kilde: Aarhus Universitetshospital 

Foto: Derrick Butler

Dato: