Content area

Finn Stener Jørgensen

Klinikleder, overlæge og dr. med. Finn Stener Jørgensen, Ultralydklinikken, Gyn. Obs. Afd., Hvidovre Hospital er tiltrådt som Professor i Føtalmedicin ved Københavns Universitet.

Kilde: Amager og Hvidovre Hospital

Dato: