Content area

Inge Marie Svane

​Professor, overlæge og leder af det translationelle forskningscenter Center for Cancer Immunterapi (CCIT), Herlev og Gentofte Hospital, Inge Marie Svane, er dette års modtager af Marie & August Krogh Prisen. Inge Marie Svane modtager prisen for sit omfattende arbejde med immunterapi på kræftområdet.

Inge Marie Svane startede med at forske i forskellige former for regulering af immunsystemet med henblik på kræftbehandling for over 25 år siden. Dengang var både viden om immunterapi og opbakning til forskning på området sparsom.

Inge Marie Svane modtager Marie & August Krogh Prisen 2021 for sin store indsats på kræftområdet og inden for immunologien. Prisen uddeles hvert år til en fremragende dansk sundhedsvidenskabelig forsker. Det er Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, der uddeler prisen, som udgør 1,5 mio. kr.  I alt 1.250.000 kr. er øremærket forskning, og de resterende 250.000 kr. går til forskeren personligt.

Kilde og foto: Herlev Hospital

Dato: