Skip to main content
Jobskifte

Jørgen Bjerggaard Jensen

Overlæge ved Aarhus Universitet Jørgen Bjerggaard Jensen tiltrådte den 1. november 2022 som klinisk lærestolsprofessor i urologi på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Det nye professorat skal være med til at løfte forskningen inden for blærekræft og klinisk forskning inden for urologi. 

Kilde: Aarhus Universitetshospital

Foto: Lars Kruse, AU Foto.

Kolleganyt