Content area

Jonas Eiberg 

Overlæge Jonas Peter Eiberg er tiltrådt som lærestolsprofessor i karkirurgi ved Københavns Universitet med tilhørende overlægestilling på Afdeling for Karkirurgi på Rigshospitalet.

I lærestolsprofessoratet skal Jonas Peter Eiberg yderligere styrke det karkirurgiske forskningsmiljø, som i forvejen tæller et tæt samarbejde med andre europæiske karkirurgiske centre og hjertelægerne på Rigshospitalet. Her forskes både i kateteroperationer gennem lysken og åben kirurgi. Jonas Peter Eiberg arbejder målrettet på at synliggøre den karkirurgiske forskning, dele forskningsresultater og øge antallet af publikationer i tidsskrifter og præsentationer ved videnskabelige konferencer.

Jonas Peter Eiberg har viet en stor del af sin forskning til at forbedre risikovurderingen af patienter med aortaaneurismer ved hjælp af tredimensional ultralydskanning.

Kilde: Hjertecentret, Rigshospitalet 
Foto: Rigshospitalet

Dato: