Skip to main content
Fejring

Jonna Storm Fomsgaard

Fhv. overlæge på Rigshospitalet Glostrup Jonna Storm Fomsgaard fylder 70 år lørdag d. 27. februar. Hun har haft en lang og varieret karriere som anæstesilæge, og har arbejdet på Rigshospitalet, Glostrup og Herlev Hospitaler med brystkirurgi, kvindesygdomme, fødsler og ortopædkirurgi. Fra 1989 havde hun flere internationale forskningsophold på Das Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik i Freiburg i Tyskland og på Georgetown University i Washington D.C., hvor hun boede med familien i to år og forskede bl.a. i giftstoffer fra kroniske bakterier hos KOL-patienter.

Jonna har dyrket forskning undervejs i hele karrieren med en omhu og energi, der aldrig har forladt hende – heller ikke netop nu, hvor pensionisttilværelsen delvist afløser lægegerningen. Patientens forløb og perspektiv er hendes fokusområde. Længe før arbejdet med det sammenhængende patientforløb og værdibaseret sundhed kom på dagsordenen i hospitalsvæsenet arbejdede Jonna fokuseret med at skabe trygge og sammenhængende oplevelser for patienten. Lysten til at skabe sammenhængende evidensbaserede patientforløb for operationspatienter med fokus på patientens perspektiv gjorde hende til en af initiativtagerne til det skandinaviske Perioperative Medicin and Management (PoMM), der udvikler og implementerer retningslinjer bl.a. som en efteruddannelse af anæstesilæger. 

Kolleganyt