Content area

Karsten Lauritsen

Ledende overlæge Karsten Lauritsen, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, OUH, vil i starten af 2022 skifte sin stilling som ledende overlæge ud til specialansvarlig overlæge på samme afdeling. 

Karsten Lauritsen har i næsten 30 år været ledende overlæge på afdelingen, og han mener, det er på tide at give stafetten videre. Han vil i stedet fokusere på det kliniske arbejde med patienterne i klinikken. 

Fakta om Karsten Lauritsen
Er uddannet som læge i 1977, og efter ansættelser ved Odense Sygehus og flere hospitaler i Københavns området, blev han speciallæge i mavetarmsygdomme i 1987 og i intern medicin i 1989. Samme år blev han dr.med. på en disputats om kronisk tarmbetændelse

Har siden 1992 fungeret som ledende overlæge i Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S  

Har gennem årene været løbende engageret i specialefaglige aktiviteter og har været formand for Dansk Gastroenterologisk Selskab

Fungerer som ekstern lektor ved Syddansk Universitet.

Har ledet målbeskrivelsen ved speciallægeuddannelsen i intern medicin, og bidraget til mere end 300 videnskabelige publikationer, har et H-indeks der er større end 60 og mere end 25.000 citationer

Har arrangeret flere internationale konferencer og har afholdt et betydeligt antal foredrag og undervisning i ind- og udland

Kilde og foto: Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Dato: