Content area

Kjeld Sc​hmiegelow

Professor i pædiætri Kjeld Sc​hmiegelow har modtaget en bevilling på knap 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at til at fortsætte forskningsprojektet PREDICT.

Projektet forsker i gener hos børn, og ser på de arvelige forhold, der fører til udvikling af kræft og hindrer behandlingens effekt. 

Kjeld Sc​hmiegelow og hans forskergruppe har udarbejdet genetiske analyser til at finde personer, der har medfødt risiko for at udvikle kræft. Allerede nu har forskergruppen en biobank, der inkluderer biologiske prøver fra næsten 800 familier med børn der har kræft.

Kilde og foto: Rigshospitalet 

Dato: