Content area

Klaus Birkelund Johansen

Overlæge på Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital og formand for Dansk Pædiatrisk Selskab Klaus Birkelund Johansen er pr. d. 1. september 2022 ansat som ny cheflæge for akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens.

Klaus Birkelund Johansen er uddannet pædiater med speciale i pædiatrisk gastroenterologi. 

Kilde: Regionshospitalet Horsens

Foto: Tonny Foghmar

 

Dato: