Content area

Lars Rauff Skadhauge

Forskningsansvarlig overlæge Lars Rauff Skadhauge er pr. 1. marts ansat som ny ledende overlæge på Arbejdsmedicinsk Afdeling i Grindsted, Sydvestjysk Sygehus. Lars Rauff Skadhauge har fungeret som  konstitueret ledende overlæge for afdelingen siden oktober 2020.

Kilde: Sydvestjysk Sygehus 

Dato: 
Mandag, 3. maj 2021