Content area

Mathias Due Buron

Læge, ph.d. Mathias Due Buron på Dansk Multipel Sklerose Center, Rigshospitalet, modtager dette års legat på 75.000 kr. fra Torben Fog og Erik Triers Fond. Legatet uddeles årligt til en lovende yngre forsker inden for multipel sklerose og relaterede sygdomme. Multipel sklerose er den mest udbredte, neurologiske sygdom blandt unge mennesker i den vestlige verden. I Danmark lider mere end 17.000 mennesker af sklerose.

Mathias Due Buron modtager legatet til at færdiggøre supplerende studier efter sin netop forsvarede ph.d.-afhandling omhandlende konsekvenser af flere behandlingsrelaterede kliniske beslutninger inden for multipel sklerose baseret på data fra Det Danske Scleroseregister.

Mathias Due Buron har udvist en stor forståelse for epidemiologisk forskning og har formået at bruge komplekse statistiske metoder, hvilket han kan formidle tværfagligt på et letforståeligt sprog. Sideløbende med hans ph.d.-projekt har Mathias Due Buron været en dygtig vejleder for andre ph.d.- og kandidatstuderende, og samtidig har han været dansk tovholder på et EU-projekt, som har til formål at indsamle data om patienter med sklerose ved brug af wearable devices. Mathias Due Buron er et lovende forskningstalent, en god kollega og en inspirerende forsker.

Kilde: Dansk Multipel Sklerose Center, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet
Foto: Privat 

Dato: