Content area

Mette Asbjørn Neergaard

Overlæge på Aarhus Universitetshospitals kræftafdeling Mette Asbjørn Neergaard tiltrådte et nyt professorat ved Institut for Klinisk Medicin den 1. oktober 2021.

Mette Asbjørn Neergaard skal i sit nye professorat forske i både den basale og specialiserede palliative indsats.

Hun undersøger bl.a. hvordan sundhedspersonalet bedst planlægger den lindrende indsats med særligt fokus på sårbare patientgrupper. Mette Asbjørn Neergaard har bl.a. arbejdet med princippet ”Advance Care Planning”, som går ud på at tilrettelægge den sidste tid i samråd med patient og pårørende.

 Med professoratet vil Mette Asbjørn Neergaard også bidrage til de medicinstuderendes undervisning i palliativ indsats. I hendes optik er det nødvendigt, at fremtidens læger er klædt på til at kunne yde en optimal klinisk indsats for uhelbredeligt syge og døende patienter.

Kilde: Health Kommunikation, Aarhus Universitet

Foto: Birgit Skou Fotografi

Dato: