Content area

Aase Marianne Steensen Jacobsen

22.11.1945-11.5.2019

Forfatter(e)

Susanne Holck, Merete Sværke, Vivi Lomborg, Jens Hald, Torben Hessov, Allan Hermansen, Per Ottosen, Esben Schacke, Galina Semenisina og Mads Henrik Carstensen

Marianne Steensen Jacobsen er pludseligt og uventet gået bort og har efterladt familie, venner og tidligere

patienter i dyb sorg.

Marianne mistede tidligt sin far til polio og voksede op på Københavns vestegn. Farbroderen var læge nord for Randers, og i den lægepraksis tilbragte Marianne sommerferierne i sin barndom. Både hun og hendes to brødre blev læger.

Marianne blev kandidat i 1973. Efter endt turnus på Nakskov Sygehus fulgte nogle år på svenske sygehuse pga. vanskeligheder med at få uddannelsesstillinger i Danmark. Herefter slog hun sig i en alder af 29 år ned som praktiserende læge i Ishøj som den yngste læge i landet. Det store almennyttige boligkompleks »Ishøjplanen« var ved at blive opført, og her var der brug for en læge, særligt en kvindelig læge.

Marianne blev utroligt vellidt blandt sine patienter, hun efteruddannede sig flittigt med kurser, blev

certificeret akupunktør, og da hun som kvindelig læge fik en stor del patienter med anden etnisk baggrund,

valgte hun også at dygtiggøre sig i tyrkisk. Hun brugte en måned på Universitet i Ankara for at lære

tyrkisk, hvilket hun vedligeholdt med ugentlige sprogtimer på Studieskolen i mange år efter.

Qua sprogkundskaber fik hun opnået en tæt kontakt med sine patienter, men også sparet tid i en travl hverdag

og gebyr til tolk. Hun var i et område med lægemangel »en af hverdagens helte på Vestegnen«. Som sololæge havde hun knap 2.000 patienter, men hun elskede sit arbejde, selv med lange dage i klinikken.

Ved hendes afskedsreception for nogle år siden kom der 1.800 tidligere patienter, samarbejdspartnere og venner forbi, hvilket var udtryk for Mariannes alsidighed i kontakter.

Som barn af efterkrigstiden var hun nøjsom, men kun med sig selv. Familie og venner blev altid betænkt

med en gave til fødselsdage. Hun havde en stor hjertevarme for sine medmennesker.

I en alder af 68 år gik Marianne på pension, en tilværelse der blev udnyttet til fulde sammen med børnebørnene, tillige fandt Marianne tid til at dyrke sine mange interesser, bla. klassisk musik og sprog, samtidig holdt hun sig bredt orienteret ved mange foredragsbesøg, men nød også kontakt med tidligere kolleger fra Ishøj Lægeforening

Marianne er gået bort alt for tidligt, men hendes liv har været rigt. Vi takker for hendes

store indsats som læge og som menneske.

Vores tanker går til hendes efterladte, to børn og svigerbørn og seks børnebørn.