Content area

Ais Egede Jensen

13.3.1948-27.9.2022
Forfatter(e)

Vagn Fentz

Ais blev født på Langeland, men blev siden jyde og verdensborger. Han blev læge fra Aarhus i 1976 og tog så til Hjørring sygehus, på kirurgisk, røntgen og medicinske afdelinger. I april 1979 til Faaborgs kirurgiske afdeling.

Så det var med bred erfaring, måske især kirurgisk, at han i januar 1980 rejste til Grønland. Selvom han bar et mellemnavn med relation til landet, var hans motiv nok snarere at bruge sin lægelige kunnen, hvor den virkelig battede. Han startede i Sukkertoppen nord for Nuuk som assisterende læge og fra marts 1981 som distriktslæge. I maj 1982 flyttede han længere nordpå, til Upernavik som distrikts- og sygehuslæge.

I juni 1983 sluttede hans første grønlandske periode, hvorfra han hjembragte spændende beretninger. Han åbnede praksis i Lendum, en mindre by i Hjørrings opland. I de tider var det endnu muligt at arrangere sig med en vikar, så i 1992 tog han til Chitral i Nordpakistan som leder af Den Danske Afghanistan Komités hospital. I sommeren 1993 var han chef for WHO's nødhjælp i det tidligere Jugoslavien. I maj-juni 1994 fungerede han som almen kirurg på hospitalet i Mutomo, en ganske lille by i det østlige Kenya. Samme år blev han formelt speciallæge i almen medicin. Men Grønland trak stadig – i januar 1995 var han nødhjælpslæge på Thulebasen. Og senere i 1995 endnu to måneder i Mutomo for så i efteråret 1997 at tage på studierejse til Filippinerne og Indien.

Alle disse ophold væk fra praksis i Lendum kan give indtryk af, at han ikke bekymrede sig om almindelige danske patienter. Men da han i 2018 fyldte 70, flokkedes hans patienter om ham for at gratulere. Undertegnede mindes med taknemmelighed Ais’ aldrig svigtende omsorg under en sygdomsperiode. Især på grund af ryggener opgav han sin praksis i 2019, men fortsatte som vagtlæge i Hjørring.

Det var ikke kun faglige formål, der førte Ais rundt i verden. Han udforskede USA på motorcykel og udvidede sit dybe kendskab til vine ved at besøge mange kendte dyrkere i Sydeuropa. Hans anden store fascination, jagten, dyrkede han i Sverige, Polen, Tyskland og senest Kazakhstan. Med sin hustru Bente planlagde han et otium på det gamle Stenskrog Hammerværk. Men det skulle ikke være. Alt for brat kom alle Lendums gadeflag på halv mast, og i kirken lød hornsignalet for Jagt forbi.

Æret være Ais Egede Jensens minde.