Content area

Anny Elisabeth Biehl

15.12.1954-16.4.2021
Forfatter(e)

Erik Michael Darre

Med stabslæge Anny Biehls død grundet en ondartet lungesygdom har jeg mistet en meget god kollega og nær ven.

Anny blev født på Frederiksberg og blev i 1974 student fra Frederiksberg Gymnasium. Hun begyndte at læse biokemi, men skiftede senere til medicinstudiet. I sommeren 1983 fik Anny sin medicinske embedseksamen. Herefter fulgte en uddannelse til speciallæge i almen medicin, bl.a. gennem flere ansættelser i Sverige.

I 1992 blev Anny ansat i forsvaret og indledte den løbebane, som kom til at fylde det meste af hendes arbejdsliv. Jeg lærte Anny at kende som en meget engageret medarbejder i Uddannelsesafdelingen på Jægersborg Kaserne. Det var indlysende i 1995 at pege på Anny som sekretær til den NATO-arbejdsgruppe om Medical Training, hvor jeg skulle være formand. I de følgende år udviklede vi et tæt samarbejde og venskab, som også blev udvidet til vores respektive familier. Anny fik med sin veludviklede sans for humor og skarpe analytiske evner en væsentlig rolle i det konsensusarbejde, som er så vigtigt i et sådant internationalt forum. Anny overtog senere formandsposten, som hun varetog frem til 2012.

I 2000-2001 var Anny på »skolebænken« og gennemførte sammen med officerer fra det øvrige forsvar den krævende militære videreuddannelse stabskursus 2 på Forsvarsakademiet. Den 1. april 2010 kom udnævnelsen fra overlæge til stabslæge af 2. grad og jobbet som ansvarlig for rekruttering af læger og sygeplejersker til forsvarets internationale missioner.

Til trods for stabsopgaver, så var Anny af den klare overbevisning, at de kliniske kompetencer som læge skulle vedligeholdes, og hun vikarierede derfor i sin fritid i en almen lægepraksis.

I forsvaret har Anny haft mange forskellige opgaver; men helt sikkert har én fyldt noget ganske særligt. I 14 år var hun læge på Kongeskibet Dannebrog. En funktion, som gav mange oplevelser, men samtidig en funktion, som stillede store krav til stillingsindehaveren. Anny mestrede til perfektion opgaven som læge for besætningen og de medrejsende medlemmer af den kongelige familie, og det således opbyggede tillidsforhold betød, at Anny udfyldte denne særlige lægerolle frem til sin pensionering i 2016.

Efter pensioneringen fortsatte Anny med at vikariere i almen praksis og blev desuden tilknyttet 1813 som rådgivende læge.

Mine tanker går i denne svære stund til Annys mand Peter og deres søn Thomas.