Content area

Arne Leth

17.3.1939-20.2.2019

Forfatter(e)

Hans Ibsen

Tidligere overlæge, dr. med. Arne Leth døde den 20. februar 2019.

Arne Leth er født og voksede op på Amager. Han blev medicinsk kandidat i 1965 og blev hurtigt ansat ved medicinsk afdeling, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, hos overlæge Tage Hilden. Dennes smittende engagement førte ham ind i blodtryksforskning og resulterede i en række arbejder publiceret fra 1970 til 1976 samt til disputatsen 1976 »Body fluid compartments in essential hypertension« med resultater, der var unikke og velciterede.

Arnes og mit forskningssamarbejde startede allerede i 1970 og forsatte lige til hans pensionering i 2002. På alle vores kliniske studier var han en effektiv og inspirerende partner – et professionelt og fornøjeligt samarbejde.

Arne blev yderligere uddannet ved Rigshospitalet, kardiologisk afdeling og medicinsk afdeling C, Glostrup, hvor han var overlæge fra 1977 til 2002. Han var speciallæge i intern medicin (1974) og i kardiologi (1976).

Arne og jeg var kolleger først som 1. reservelæger og senere som overlæger på Glostrup. I alle årene var der et tæt og stærkt samarbejde samt nært venskab.

Arne var en dygtig læge og forsker. Han skabte en god kultur på afdelingen. Han var rap i replikken, fuld af humor, iblandet lidt ironi og sarkasme! – Der var let til fest og farver.

Arne var en begavet organisator med gode ideer vedrørende omstruktureringer. Oprettelse af et daghospital og nedlukning! af døgnsenge blev gennemført i midten af halvfemserne med succes – en ret ny og lidt vovet struktur på det tidspunkt! Han var altid god at have med på råd. Det var et stort tab, da han lod sig pensionere, men vort venskab fortsatte.

Arnes sidste år var desværre præget af sygdom med recidiverende slagtilfælde – vi spillede dog bridge så sent som for seks måneder siden! Han fik stor og kærlig omsorg fra sin hustru, Gitte.

Tankerne går til Gitte, børn og børnebørn.

Æret være hans minde.