Content area

Bendt Brock-Jacobsen

3.9.1941-23.4.2022
Forfatter(e)

Henrik Thybo Christesen, Dorte Hansen, Niels Thomas Hertel, Steffen Husby

Bendt fik den medicinske embedseksamen i 1967 fra Aarhus Universitet og speciallægeautorisation i pædiatri i 1977. Videreuddannelsen foregik på bl.a. Børnehospitalet på Fuglebakken i København og Rigshospitalet. Fra 1985 var Bendt overlæge på Børneafdelingen, senere H.C. Andersen Børnehospital, på Odense Universitetshospital med specialeansvar for børneendokrinologi, i årrække også i børneonkologi.

Vi husker Bendt som en glødende engageret læge, som vi kolleger såvel som patienterne og deres forældre holdt meget af og så op til for hans dygtighed, smittende entusiasme og medmenneskelighed. Bendt fortalte gerne om studentertiden på kollegierne i Universitetsparken i Aarhus, hvor de nye Beatlesplader som »She Loves You« lød ud ad alle vinduer, straks de var kommet i handlen, om pionertiden på Børnehospitalet på Fuglebakken, hvor insulinbehandlingen til børn med diabetes til stadighed blev raffineret, og om indførelsen i 1977 af TSH-screening af nyfødte for medfødt hypotyreose, som han var medinitiativtager til. Danmark var blandt de første lande i verden til at indføre TSH-screening, og Bendt var medlem af udvalget for thyreoideascreening hos nyfødte i European Society for Pediatric Endocrinology.

»Brock« hang dog ikke i fortiden. Han fulgte ivrigt med i fagets udvikling, og var drivkraft heri gennem en omfattende forskningsaktivitet gennem hele karrieren. Hans særinteresse var thyroideasygdomme, som også var emnet for disputatsen, forsvaret ved Københavns Universitet i 1983, men der var også tid til forskning i andre børneendokrinologiske emner herunder kalkstofskiftet. Han var skattet som ph.d.-vejleder. Det blev til talrige videnskabelige publikationer og flere kapitler som lærebogsforfatter. Bendt var medlem af Dansk Pædiatrisk Selskabs bestyrelse, Medicinsk Historisk Selskab, Overlægerådet Odense Sygehus 1989-1991 og 1992-1994 medlem af fakultetsrådet ved Det Lægevidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Kunst og natur var en stor interesse, og ofte fandt han plads til et naturfoto eller et maleri af især Emil Nolde, når han holdt foredrag. Bendt var en glimrende og elsket underviser og foredragsholder, såvel som kliniker, og med sin store kapacitet trak han børn med endokrinologiske sygdomme fra hele Danmark til Odense. Da han pga. sygdom måtte stoppe med at arbejde i 2007, var en typisk reaktion fra en mor til et barn, som han havde fulgt gennem mange år: »Bendt var ikke kun en læge, han var nærmest også en ven«.

Vores tanker går til Inge, børnene Iben og Thomas samt børnebørnene.

Æret være hans minde.