Content area

Bent Madsen

11.8.1928-11.3.2021
Forfatter(e)

Anne Grethe Jurik, Thomas Erik Møller Christiansen og Vibeke Fink Jensen

Bent Madsen (BM) voksede op ved havet i nordjyske omgivelser og blev student fra Hjørring Gymnasium. Blev kandidat fra Aarhus Universitet i 1954 og færdiguddannet speciallæge i røntgendiagnostik 1966. I årene 1967-95 overlæge ved Røntgendiagnostisk Afdeling, Århus Kommunehospital, som administrerende overlæge i 1970-1993.

Radiologien var under BM’s ledelse præget af en rivende teknologisk udvikling, som han enagageret fulgte med i, og han sørgede for, at afdelingen var i front på alle områder. Hans egne kerneområder var gastroenterologi og angiografier, som han beherskede til fuldkommenhed, såvel klinisk som videnskabeligt. Var forfatter til talrige artikler og bogbidrag. Blev i 1980 dr.med. med disputatsen »Selective adrenal angiography. A study of adrenal and related arteries in normal and pathological conditions«. Hans angiografiske snilde bidrog til udredningen af mange patienter, specielt endokrinologiske, bla. via sampling af blod fra binyrerne og visualisering af små insulinomer. Han var altid åben for nye muligheder, deltog i mange kurser og var på adskillige studieophold, såvel i Skandinavien som i England og USA.

BM var en inspirerende underviser/foredragsholder, der præsenterede ved mange internationale møder/kongresser, overvejende vedr. angiografiske og interventionelle procedurer. Bidrog til talrige A-kurser, specielt inden for røntgendiagnostik og gastroenterologi. Var A-kursusleder 1976-80 og delkursusleder for A-kurset i radiologisk gastroenterologi 1988-94. Som lektor ved Aarhus Universitet 1976-95 nød de medicinstuderende også hans altid engagerede undervisning.

Han var en central person i opbygningen af såvel Dansk Radiologisk Selskab som Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi og hædret for dette med æresmedlemsskab i begge foreninger, hhv. 1995 og 1998. Tilknytningen til disse foreninger omfattede talrige tillidsposter foruden at være editor ved Acta Radiologica i årene 1984-93.

BM var trods en altid fortravlet hverdag en tilgængelig og nærværende person, der kunne sætte sig ind i andres små og store problemer, såvel fagligt som menneskeligt, egenskaber, der gjorde ham værdsat af alle på afdelingen.

BM efterlader sig sin elskede hustru Birgit og børnene Hanne og Lone foruden børnebørn og oldebørn, der ligesom os vil savne det fantastiske menneske, han var.

Æret være Bent Madsens minde.