Content area

Bent Neergaard

11.2. 1945-16.9. 2019

Forfatter(e)

Dorte Barfod og Sverre Barfod

Bent Neergaard døde i sin bolig 74 år gammel efter en kort tid med luftvejsproblemer.

Et halvt år efter at han i 2009 forlod klinikken i Kirkegade i Frederiksværk, fik han en apopleksi og var siden pga. hemiparese bundet til en kørestol.

Som andre fra sin tid kom han i kontakt med almen praksis under militærtjenestens infirmeriarbejde, og han begyndte som vikar hos Morten Smith i Frederiksværk, hvor han kort tid efter overtog praksis efter Smiths død. Hurtigt etablerede han et kompagniskab med to ny læger, og praksis i Kirkegade var en af de første i landet, der ansatte laborant og senere en klinisk diætist.

Da praksis indførte edb i 1991 fandt han her et felt, hvor han autodidakt udviklede stort talent, vedrørende både maskinel og programmel, og han stod gennem alle praksisårene for vedligeholdelsen af edb-systemet foruden praksis’ regnskabsføring som en naturlig følge af sin tæft for økonomi. Også edb-programmet Æskulaps Brugerforening nød godt af hans engagement og omhu, idet han i en årrække var hhv. kasserer og revisor.

Bent brugte megen fritid på sit arbejde for praksis og var i øvrigt meget privat. Gennem en årrække deltog han dog i en årlig skitur med en vennekreds. I sine sidste år levede han et afdæmpet liv med sine nære, litteratur og musik.

Bent var enkemand. Han efterlader sig Morten og Christina fra første ægteskab.

Vores tanker går til dem.